Skip to main content
Hvilke behov har multisyge hjertesvigtpatienter og deres nærmeste

Hvilke behov har multisyge hjertesvigtpatienter og deres nærmeste?

- en kvalitativ interviewundersøgelse og skabelsen af ’personaer’, som grundlag for et interventionsstudie.

I udviklingen af en intervention til ældre multisyge patienter med hjertesvigt, blev der udført en kvalitativ undersøgelse, hvor formålet var at undersøge de plejerelaterede behov og præferencer hos denne type af patienter og deres nærmeste.

Semi-strukturerede interviews med 25 patienter og 17 af deres nærmeste blev udført i Tyskland, Italien og Danmark og resulterede i identifikation af 3 ’personaer’: (a) den, der har brug for og ønsker støtte, (b) den, der har accepteret deres situation med hjertesvigt og rækker ud, når det er nødvendigt, og (c) den, der føler sig tilsidesat af sundhedssystemet.

I stedet for at tilbyde "one size fits all"-interventioner, indikerer resultaterne, at interventioner bør tilbyde forskellige tilgange baseret på individuelle patienters og deres nærmestes behov. Personaerne har fungeret som grundlag for udviklingen af en ny intervention som en del af EU-projektet ESCAPE (Evaluation of a patient-centred biopsychosocial blended collaborative care pathway for the treatment of multimorbid elderly patients).

Link til den videnskabelige artikel: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2023.1186390/full

Læs mere om ESCAPE her.

 

 

Redaktionen afsluttet: 17.11.2023