Skip to main content
Filosofi i Skolen

Hvad er filosofisk dialog?

Filosofisk dialog udspringer af traditionen 'Filosofi med børn' som er en samlebetegnelse for forskellige samtaleformer, hvor børn gennem gruppeaktiviteter udvikler deres evner til filosofisk samtale og derved træner både tænkning og personlige og sociale færdigheder. 

 

Hvordan foregår filosofisk dialog?

Ofte tager de filosofiske aktiviteter udgangspunkt i en historie der rummer ideer eller værdier som kan vendes og drejes filosofisk. Deltagerne skal altså ikke lære om filosofi, men lære gennem filosofiske aktiviteter. Der er således ikke tale om at undervise i bestemte teorier, positioner eller filosoffer, men i stedet igennem filosofiske diskussioner at arbejde med deltagernes nysgerrighed, øge deres evne til at reflektere og give dem redskaber til at tale sammen på en konstruktiv måde. I flere andre lande er filosofiske dialoger med børn (også kaldet Filosofi med børn) et felt med stor (og voksende) udbredelse både som praksis (fx i skoler) og som forskningsområde.

 

Hvorfor Filosofisk dialog?

International forskning tyder på at filosofiske dialoger kan forbedre børns kognitive, sproglige og matematiske evner, fordi det gør dem bedre til at se synspunkter fra flere perspektiver, styrker evnen og modet til at argumentere for og imod et synspunkt og til at diskutere konstruktivt, samtidig med at de giver plads til samtalepartnerne og deres synspunkter. Nogle mener i forlængelse af dette, at filosofi med børn kan fremme børns sociale færdigheder. Og så er de fleste enige om at det er en sjov aktivitet.

 

Inspirationsvideo

 Introduktionsvideoen kan give et indtryk af hvordan en Filosofi med børn kan foregå. Videoen viser de første par minutter af en session ved Filosofi i Skolen.

Sidst opdateret: 01.01.2023