Skip to main content
Forskningsenheden OPEN

Mina Nicole Händel

Lektor, ph.d.
Forskningsenheden OPEN

Email: mhandel@health.sdu.dk
Webside: Publikationer og aktiviteter

Forskningserfaring inden for ernæringsepidemiologi ved brug af danske nationale registre, biobanker og omfattende longitudinelle  fødselskohorter. Mina leder forskningsprojektet CHAMPS IV (Svendborgprojektet), hvor hun undersøger livsstilsdeterminanter i det tidlige liv for knoglesundhed, fedme, diabetes og hjerte-kar-sygdomme hos unge mennesker ved hjælp af registerbaserede data samt indsamlede kohortedata.

Lektor Mina Nicole Händel