Skip to main content
Geriatri

Samarbejdspartnere

Geriatrisk Forskningsenheden samarbejder både med andre forskningsenheder men også andre afdelinger på Odense Universitetshospital som f.eks. Onkologisk Afdeling R, Endokrinologisk Afdeling M, Fælles AkutModtagelse FAM og Indvandrermedicinsk Klinik. Herudover har vi også samarbejde med andre institutter under SDU, flere kommuner på Fyn samt private firmaer. Endvidere et tværregionalt samarbejde med Geriatrisk Afdeling i Aalborg samt Aalborg Universitet og et internationalt samarbejde med Nottingham University Hospital, UK, og Karolinska Institutet, Sverige.

I Geriatrisk Forskningsenhed søger vi at inddrage såvel interne som eksterne samarbejdspartnere i videst muligt omfang. På samme måde anser vi det som en del af vores forskningsforpligtigelse også at inddrage et brugerråd bestående af patienter og pårørende samt interesseorganisationer. Du kan læse mere om enhedens forskningsbrugerråd her.

Som eksempler på samarbejdspartnere kan nævnes: 

Ønsker du yderligere oplysninger omkring vores samarbejde med ovennævnte partnere kontakt da professor og overlæge Karen Andersen-Ranberg: karen.andersen-ranberg@rsyd.dk.

Du kan også klikke her og få overblik over hele vores internationale samarbejde. 

Sidst opdateret: 20.10.2023