Skip to main content
Geriatri

Forskning

Enheden yder forskning indenfor alle nedenstående områder:

  • Klinisk geriatri
  • Klinisk farmakologi hos ældre
  • Opsporing af personer med risiko for sygdom og funktionstab
  • Fald- og balanceproblemer hos ældre
  • Sundhedstjenesteforskning med fokus på den ældre medicinske patient
  • Digital sundhed hos ældre
  • Sårbarhed hos ældre
  • Tværsektorielt samarbejde 
  • Point-of-Care-Technology (POCT)
  • Rehabilitering og træning af ældre

 

Samarbejdspartnere Geriatrisk Forskningsenhed

Ekstern fondsstøtte de sidste 5 år

Sidst opdateret: 20.10.2023