Skip to main content
Fysikklubber

Fysikklubber i Syddanmark

Projektet 'Fysik- og scienceklubber i Region Syddanmark´ er nu en realitet med en bevilling fra Villum Fonden. Pengene skal bruges til en række fritidsaktiviteter for 14-18-årige med spirende interesse for fysik og science

Af Lisbet Foged, , 01-08-2023

En gruppe forskere fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci på SDU/SDU-Galaxy har netop fået bevilget midler til at skabe fysikklubber og  fritidsaktiviteter med rum- og naturvidenskab som omdrejningspunkt. Det er Villum Fondens program Science i Fritiden, der står bag bevillingen.

Projektet ’Fysik- og scienceklubber i Region Syddanmark’ har fire spor af hovedaktiviteter, som udrulles på Fyn nu og senere i resten af Region Syddanmark.
Mød projektmedarbejderen

Professor Mads Toudal Frandsen er viceinstitutleder på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Kontakt

De fire spor er

  • Fysikklubber i Fritiden på gymnasier og på SDU med månedlige møder

  • Enkeltstående og kortere forløb af aktiviteter i ungdomsklubber og ungdomscentre 

  • Ungdomsskoleforløb som 'Fra atomer og galakser til os '– i dynamisk samspil med fysikklubberne

  • Tre årlige events: En fysik weekend camp, en uge 26-camp og en fysik i fritiden-konference

Fysikklubber i fritiden

Syddansk Universitet vil arbejde sammen med gymnasier og ungdomsskoler i regionen om at etablere fysik-fritidsklubberne, hvor unge mellem 14 og 18 år bliver introduceret til fysik, astronomi og rumvidenskab gennem faglige aktiviteter i sociale fællesskaber. To klubber er allerede etableret: en på Vestfyns Gymnasium og en på Nyborg Gymnasium, og op til otte klubber mere bliver oprettet i den nærmeste fremtid.

Elever til ungdomsrumkonference

Der bliver også afholdt enkeltstående forløb og camps på ungdomscentre, ungdomsklubber og på fysik- og science-festivaler.

Vi ønsker at åbne fysikkens, astronomiens og rumvidenskabens fascinerende verden for at fastholde og øge deres interesse for naturvidenskab

Professor Mads Toudal Frandsen, Fysikklubber i Syddanmark

Fire forskere fra Institut for Fysik, Kemi og Farmaci står bag projektet: Professor Mads Toudal Frandsen; postdoc, Mikkel Theiss Kristensen; projektkoordinator Mette Als Kristensen, og videnskabelig assistent Tobias Cornelius Hinse. De har søgt midler til projektet, fordi fysikkompetencer – i samspil med andre sciencekompetencer - er et væsentligt grundlag for at forstå verden omkring os og udvikle spændende og nyttig teknologi til gavn for samfundet. Fysik, astronomi og rumteknologi er derfor også en væsentlig del af grundlaget for bæredygtig udvikling.

- Vi ønsker at åbne fysikkens, astronomiens og rumvidenskabens fascinerende verden for unge for at fastholde , støtte og øge deres interesse for naturvidenskab, forklarer professor Mads Toudal Frandsen.

Mads Toudal Frandsen på Ungdomsrumkonferencen 2023

Projektet skal også vise de unge, at fysik er et kraftfuldt værktøj, der giver handlemuligheder i en verden præget af kriser, fx klimakrise og energikrise.

- Vi ønsker også at nå unge der savner et fysik-interesse-fællesskab enten i en fritidsklub på deres gymnasium, hvor der allerede er fritidsklubber i idræt, sprogfag og matematik eller i forløb i ungdomsskoler, siger Mads Toudal Frandsen.

Alle unge i Region Syddanmark skal have mulighed for fascinerende oplevelser med fysik, der møder dem der, hvor de er i uformelle miljøer uden formelle krav.

Fysikklubber

I projektet kommer de unge til at bruge hands-on undervisningsudstyr som fx et mobilt planetarium, radioteleskoper, satellitmodtagere, undervisningsrobotter og en NASA-undervisningsrover.

Med programmet  ”Science i Fritiden” støtter Villum Fonden fritidsorganisationer og institutioner, der med sjove og inspirerende fritidsaktiviteter giver børn og unge mulighed for at dyrke og styrke interessen for naturvidenskab og teknologi. Sammen med bevillingen til "Fysik- og Scienceklubber i Syddanmark" har syv andre projekter fordelt over hele Danmark fået bevilget i alt 23 mio kroner.  Læs om de otte projekter her.

Mød projektmedarbejderen

Mette Als Kristensen, koordinator af projektet, er akademisk medarbejder på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Kontakt

Mød projektmedarbejderen

Tobias C. Hinse er forskningsbibliotekar på Institut for Fysik, Kemi og Famarci

Kontakt

Mød projektmedarbejderen

Mikkel Theiss Kristensen er postdoc på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 31.07.2023