Skip to main content

Fysikklubber

unge ved computer

Fysikklubberne bliver oprettet på 10 gymnasier og ungdomsskoler i regionen og er et tilbud til unge 14-18-årige om at mødes i et interesse-fællesskab i deres fritid. Klubberne skal med andre ord både være fagligt inspirerende og et socialt samlingssted. I det overordnede projekt bliver der udviklet aktiviteter til brug i klubberne, og der bliver afholdt fælles aktiviteter for samtlige klubber, blandt andet en årlig konference I Odense.

Allerede nu er der fysikklubber på Vestfyns Gymnasium, Nyborg Gymnasium og i UngOdense. Desuden er der møder i Physics Club på SDU i Odense.

Sidst opdateret: 04.01.2024