Skip to main content
SOC

”Det skal jeg læse!” Dana flyttede til Esbjerg for sit drømmestudie uden at kende byen

Dana Hjorth Widenborg flyttede fra Fyn til Esbjerg for at læse kultursociologi. Det har givet hende en specialiseret og unik værktøjskasse – og et spændende job som udviklingskonsulent.

Da Dana Hjorth Widenborg gik i 3.g på Nordfyns Gymnasium, stod der psykologi på hendes skoleskema. En dag i undervisningen undrede hun sig over forskellen på socialpsykologi og sociologi og gav sig straks til at undersøge det nærmere.  

- Jeg opdagede, at kultursociologi er et egentligt studie på universitetet. Så jeg skyndte mig at google, og da jeg så bacheloren i Sociologi og kulturanalyse, tænkte jeg ’det skal jeg læse!’, forklarer Dana Hjorth Widenborg.

Det eneste sted i landet, uddannelsen bliver udbudt, er imidlertid hos Syddansk Universitet i Esbjerg, så Dana Hjorth Widenborg blev skrevet op på uddannelsen og søgte et kollegieværelse i byen – vel at mærke uden at have været i Esbjerg før.

- Faktisk sendte de endda nøglen til mig på Fyn, så jeg besøgte ikke engang byen, før jeg startede på studiet, griner hun og tilføjer, at hun kun havde søgt ind på det ene studie og endda var nødt til at læse matematik op på suppleringskursus.

- Så jeg vidste reelt ikke, om jeg kom ind. Jeg er ret sikker på, at min mor rystede på hovedet ad mig.

Jeg følte, jeg hørte til

Det er nu fem år siden, Dana Hjorth Widenborg fik nøglerne til sit nye liv, og hun bor stadigvæk i Esbjerg. Selvom hun var vant til Odense og tænkte ”ok, her er lidt småt”, da hun landede i havnebyen første gang, faldt hun hurtigt til på studiet.  

- Jeg blev taget virkelig godt imod og følte, at jeg hørte til. Det er forholdsvis små hold, så du får et godt sammenhold med dine medstuderende og en god relation til underviserne. Du er ikke bare et nummer, men faktisk én, de ved, hvem er og kan navnet på.

Den positive følelse gjaldt også det studie, hun var flyttet til byen for, og derfor fortsatte hun på kandidatuddannelsen i Cultural Sociology ved SDU Esbjerg, som hun netop har afsluttet.

- Nogle af styrkerne ved uddannelserne er, at du har mulighed for at vinkle din profil gennem valgfag, og så har du både mulighed for at komme i praktik og lave samarbejde med lokale virksomheder, fortæller hun.

Virksomhedssamarbejde blev til job

Det er netop de muligheder, Dana Hjorth Widenborg har benyttet, og som åbnede døren til arbejdsmarkedet, da hun blev færdig. Et virksomhedssamarbejde førte nemlig til, at hun nu sidder i en stilling som udviklingskonsulent i Esbjerg Kommune.

- Da jeg skulle skrive speciale, så jeg, at Esbjerg Kommune søgte praktikanter, så jeg tog fat i lederen og spurgte, om vi kunne finde ud af noget, og han sagde heldigvis ’ja tak’. 

Aftalen blev, at Dana Hjorth Widenborg skulle skrive speciale forankret i et af kommunens nye initiativer, som er opstartet i samarbejde med Reden Esbjerg. Initiativet var helt nyopstartet og fokuserer på at tilbyde borgere, der sælger sex, hjælp i en svær situation.

- I specialet analyserede jeg, hvilke sociale dynamikker der lægger grund til, at prostitution både historisk, samfundsmæssigt og moralsk bliver betragtet som et socialt problem, fortæller hun og forklarer, at hun også var aktivt med i projektarbejdet og dermed fik snuset til det praktiske konsulentarbejde.  

Studiet giver de rette kompetencer

Samarbejdet gik godt, og Esbjerg Kommune var så tilfredse med hendes arbejde, at hun blev tilbudt at fortsætte i et barselsvikariat som udviklingskonsulent efter specialet.

Her arbejder hun blandt andet med projektledelse og udviklingstiltag på det sociale område - noget, studiet har givet hende de helt rette kompetencer til.

- Jeg har fået en forståelse for sociale processer, både på individniveau og generelt. Og så har jeg fået analytiske og metodiske evner, som jeg har lært at omsætte i praksis. Jeg kan for eksempel analysere, hvorfor problemet er der, og hvad der skal til for at løse det, forklarer hun og tilføjer, at valgfag i både projektledelse og evalueringsmetoder har givet hende nogle helt konkrete værktøjer, som hun bruger i sit arbejde.

Selvom Dana Hjorth Widenborg i starten synes, at Esbjerg var lidt lille, påpeger hun, at byen er kommet efter det og har udviklet sig meget i de år, hun har boet her. Der er blandt andet kommet mere fokus på studerende med flere foreninger og initiativer som Study in Esbjerg.  

- Og så er det jo unikt, at jeg har læst et studie, der kun findes i Esbjerg. Jeg føler virkelig, at jeg har fået en specialiseret værktøjskasse, som der er få andre, der har, afslutter hun.  

Hele artiklen kan læses ved at trykke her

Dana

Om uddannelserne

Bacheloruddannelsen i Sociologi og kulturanalyse giver en bred viden inden for sociologi og antropologi. Uddannelsen giver indsigt i, hvordan mennesker, grupper, organisationer og samfund fungerer, og giver færdigheder i at gennemføre og formidle forskellige typer af undersøgelser. Læs mere om uddannelsen her

Kandidatuddannelsen i Cultural Sociology beskæftiger sig med de kulturelle aspekter af sociale transformationsprocesser. Uddannelsen giver viden om teoretiske tilgange til, og centrale debatter inden for, sociologi samt færdigheder i kvalitative og kvantitative metoder til indsamling og analyse af data. Læs mere om uddannelsen her

Begge uddannelser har et praksisnært sigte med mulighed for virksomhedssamarbejde og praktik.

Redaktionen afsluttet: 30.09.2021