Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Frivillige foreninger som turismeaktører

Nyt ph.d.-projekt, som skal undersøge, hvilke udfordringer og potentialer der ligger i tværsektorielt samarbejde mellem frivillige foreninger og turismevirksomheder omkring udviklingen af turismerettede aktiviteter

Der er en tendens til, at ønsket om aktive oplevelser og udfordringer er vigtigt i valget af rejsedestination.

Turisterne på de danske kystdestinationer er allerede aktive, men det vurderes, at der fortsat er et potentiale i udvikling og gennemførsel af særligt outdoor aktiviteter.

Det vurderes ligeledes, at de frivillige foreninger kan spille en central rolle i aktivitetsudviklingen i samarbejde med turismeaktører.

Foreningslivet er samlet set landets største udbyder af fritidsaktiviteter, men deres aktiviteter er rettet mod medlemmerne i de forpligtigende fællesskaber, der kendetegner de danske foreninger. Deres operative sfære og normale målgrupper ligger dermed langt fra turismesektoren og turisterne, der opholder sig på destinationen i kortere tid.

Projektet skal undersøge, hvilke udfordringer og potentialer der ligger i tværsektorielt samarbejde mellem frivillige foreninger og turismevirksomheder omkring udviklingen af turismerettede aktiviteter. Herunder også, hvilken rolle en facilitator af samarbejderne bør spille, og hvorvidt denne rolle kan varetages af en kommune.

Projektet gennemføres som et casestudie i Ringkøbing-Skjern Kommune og Varde Kommune.

Ph.d.-projektet er påbegyndt i 2018 og forventes afsluttet i 2021.

Kontaktperson: Bo Villumsen, bovi@sam.sdu.dk, tlf. 65503598.

Redaktionen afsluttet: 13.04.2018