Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Send et forskningsemne til CLF

Vi kan også bede studerende om at undersøge dit spørgsmål. Som en del af Syddansk Universitet i Esbjerg underviser vi studerende i både interview- og spørgeskemametode. Ofte mangler de studerende adgang til at afprøve deres dataindsamlingsmetoder direkte i kontakt med aftagere. Herigennem vil de oparbejde kompetencer, viden og kontakter af værdi for deres senere arbejdsliv.

I andre lande er der større tradition for at benytte spørgeskema som dataindsamling i lokalsamfund for at få et overblik over borgernes ønsker til den lokale udvikling. Samtidig kan en interviewundersøgelse give en dybere forståelse af allerede afgrænsede problematikker.

Står du derfor med en idé til en undersøgelse i dit lokalsamfund, din virksomhed eller din organisation, skal du sende en e-mail til CLF ved at trykke på boksen nedertst på siden. Så vil vi have din idé i baghovedet i vores løbende arbejde og også prøve at matche din henvendelse med interesserede studerende.  

Center for Landdistriktsforskning laver undersøgelser der inddrager borgere, foreninger, beslutningstagere, offentlige organisationer og private virksomheder. Vi er altid interesserede i at høre fra landdistriktsinteressenter, hvis der er problemområder, som ønskes undersøgt.