Skip to main content
Center for Landdistriktsforskning - CLF

Egon Noe

Centerleder

Telefon: 6550 3613
Email: enoe@sam.sdu.dk
Webside: Se Egon forskningsprofil

Jeg har siden 2016 haft fornøjelsen af at være leder af Center for Landdistriktsforskning. Da jeg er født og opvokset på et landbrug i Vandkantsdanmark, har udviklingen i landdistrikterne altid haft min store forskningsinteresse, både i forhold til mennesker, miljø, natur og økonomi. Som landbrugssociolog har det især været landbrugets rolle og de komplekse problemstillinger, der knytter sig hertil, der har optaget mig. Min baggrund er tværfaglig og kombinerer agronomi og sociologi, og jeg har hele min forskerkarriere arbejdet i tværfaglige projekter, hvor inddragelse af forskellige forskningsvinkler bidrager til at afdække problemerne og udviklingsmulighederne.  I de senere år har min forskning været fokuseret på finansieringens betydning for den udvikling, vi ser i landdistrikterne, både i forhold til landbruget og i forhold til boligmarkedet. Jeg er i den forbindelse meget optaget af, hvordan den voksende sociale ulighed i stigende grad er knyttet til en center-periferi dimension – og hvordan dette spiller ind på sundhed og sundhedsudfordringerne i et landdistriktsperspektiv. Bæredygtighed er en rød tråd i min forskning; jeg er blandt andet involveret i projekter omkring bæredygtig fødevareproduktion og projekter, der sigter mod at afdække, hvordan turismen kan udvikles mere bæredygtigt set i et landdistriktsperspektiv, dvs. være med til at understøtte det gode liv for dem, der bor der.