Skip to main content
DRIVEN - Dansk Center for Motivation og Adfærdsvidenskab

DRIVEN: mål

Eksempeladfærd inkluderer fysisk aktivitet, sund kost, adfærdsmæssig håndtering af sygdomme, skole- og arbejdsengagement og pro-miljømæssige handlinger.

Vi bruger en række teoretiske tilgange, metoder, værktøjer og analytiske procedurer for at opnå den højest mulige forsknings- og politikpåvirkning.

Vores aktiviteter er organiseret på måder, der adresserer 3 nøglemål:

  1. Gennemfør banebrydende forskning med nationale og internationale samarbejdspartnere, der spænder over forskellige befolkninger og adfærdsdomæner. Ved at involvere interessenter og slutbrugere udvikles interventionsprogrammer, der er acceptable, gennemførlige, omkostningseffektive og skalerbare.
  2. Tilbyd uddannelses- og konsulentmuligheder for interessenter og politikere, der er interesseret i adfærdsændringsvidenskab.
  3. Udvikle undervisningsmateriale (f.eks. videoer, podcasts) for at gøre adfærdsændringsvidenskab tilgængelig og nyttig for offentligheden.

 

 

Læs mere om DRIVEN

Om DRIVEN

Sidst opdateret: 27.02.2024