Skip to main content
DRIVEN - Dansk Center for Motivation og Adfærdsvidenskab

Om DRIVEN

At forstå mekanismerne bag succesfuld adfærdsændring og udvikle effektive indgreb for at implementere sådanne ændringer er hjørnestenene i adfærdsændringsvidenskab.

At ændre menneskers adfærd er ofte udfordrende og komplekst. Mange mennesker har til hensigt at ændre deres adfærd, men fejler i at handle eller, hvis de gør, kæmper for at opretholde deres nye adfærd. Sundhedsudbydere, forældre, lærere, ledere og forskellige organisationer og samfund finder det ofte udfordrende at motivere andre.

At forstå mekanismerne for succesfuld adfærdsændring og udvikle effektive interventioner til at implementere sådanne ændringer er hjørnestenene i adfærdsændringsvidenskab.

DRIVEN er en tværfaglig indsats, den første i en skandinavisk sammenhæng, for at levere banebrydende forskning, uddannelse og rådgivning om faktorer, der understøtter vedvarende adfærdsændring i forskellige sammenhænge som sundhed, uddannelse, miljøet og arbejdspladsen.

Vores mission er at fremme evidensbaseret forskning og politik om udfordringer og problemer, der er af høj værdi for det videnskabelige samfund, regeringsagenturer, industri, velgørenhedsorganisationer, politikere og offentligheden.

For at opfylde denne mission udnytter vi ekspertise fra forskellige videnskabelige discipliner, såsom psykologi, folkesundhed, motion og sportsvidenskab, epidemiologi, ernæring, rehabilitering, uddannelse, adfærds- og sundhedsøkonomi, miljøvidenskab, digital sundhedsteknologi, ingeniørvidenskab og data mining.


Læs om DRIVENs mål

Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3448

Sidst opdateret: 27.02.2024