Skip to main content
Forside

Over 163.000 har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen

Den 25. november blev den store spørgeskemaundersøgelse afsluttet. Siden den 19. oktober har det været muligt at besvare spørgeskemaet som blev sendt ud til 400.000 danskere. Over 163.000 valgte at deltage i undersøgelsen om vores motiver, barrierer og muligheder for bevægelse.

Af Jens Høyer-Kruse, 30-11-2020

Efter et halvt års forberedelse gik Forskningsprojektet Danmark i Bevægelse for alvor i luften, da spørgeskemaet til 400.000 blev sendt ud den 19. oktober 2020. Udsendelse af spørgeskemaet skete på baggrund af grundige forundersøgelser og en testudsendelse.

Og efter 6 uger kan vi konstatere at vi nåede de mål, vi havde sat for undersøgelsen. Professor og overordnet projektleder Bjarne Ibsen, forklarer:

”For det første har vi fået 163.136 besvarelser, hvoraf 15.733 dog kun har besvaret spørgeskemaet delvist. Det svarer til en besvarelsesprocent på godt 40 pct., hvoraf 4 pct. er delvise besvarelser. Vi havde sat os som mål at få mindst 150.000 besvarelser. Tusind tak til dem, som gav sig tid til at besvare spørgsmålene.”

Bjarne Ibsen tilføjer:

”For det andet har vi i alle kommuner fået så mange svar, at vi for hver kommune kan udarbejde pålidelige analyser af borgernes bevægelsesvaner samt deres motiver for at være bevægelsesaktiv på forskellige måder, samt deres vurdering af deres muligheder for at være fysisk aktiv.”

Alle de oplysninger vi har fået i spørgeskemaundersøgelsen, er nu flyttet til en sikker server på Syddansk Universitet, og forskerne på projektet er i gang med at gennemse og forberede de første analyser af det spændende datamateriale. Allerede i løbet af foråret 2021 vil de første resultater blive offentliggjort om danskernes bevægelsesvaner.

Redaktionen afsluttet: 29.11.2020