Skip to main content
Forside

Spørgeskemaet er klar til at blive sendt ud til 400.000 danskere

Efter et halvt års arbejde er spørgeskemaet i ’Danmark i Bevægelse’ klar til at blive sendt ud til 400.000 danskere mandag den 19. oktober. Der ligger et grundigt stykke arbejde til grund for skemaet, som undersøger vores bevægelsesvaner samt vores motiver, barrierer og muligheder for bevægelse.

Af Karsten Elmose-Østerlund, 14-10-2020

Det er et halvt år siden, arbejdet med at konstruere spørgeskemaet i ’Danmark i Bevægelse’ gik i gang. I processen er der blevet gennemført et litteraturstudie, som har kortlagt tidligere forskning på området. I den forbindelse er eksisterende spørgeskemaer, som undersøger bevægelse, blevet gennemgået.

Spørgeskemaet er blevet testet grundigt. Videnskabelige eksperter og personer, der arbejder med at fremme bevægelse i dagligdagen, har givet deres inputs til det. Derudover er udvalgte voksne danskere i forskellige aldre og med forskellige bevægelsesvaner blevet interviewet omkring deres oplevelse med at svare på spørgeskemaet. Endelig er skemaet blevet sendt ud elektronisk til et udsnit af voksne danskere, som har besvaret det.

Spørgeskemaet i ’Danmark i Bevægelse’ undersøger vores bevægelsesvaner i bred forstand, dvs. i hjemmet (fx madlavning og rengøring), på arbejde/studie (fx gående arbejde og løftebevægelser), som transport (fx på cykel eller gående) og i fritiden (fx gåture, fitnesstræning og boldspil). På den måde opnår vi en nuanceret indsigt i, hvordan og hvor ofte danskerne bevæger sig.

Derudover undersøger spørgeskemaet danskernes motiver og barrierer for forskellige former for bevægelse samt mulighederne for bevægelse i lokalområdet. Dertil kommer udvalgte spørgsmål om danskernes sociale baggrund. Tidligere forskning har vist, at disse områder til sammen er afgørende for at forstå, hvorfor folk bevæger sig.

Spørgeskemaets brede fokus kombineret med den tætte kobling af motiver og barrierer til forskellige typer af bevægelse er dét, der i særlig grad er nyt, og som gør, at undersøgelsen vil kunne levere svar på, hvorfor nogen danskere bevæger sig på én måde, mens andre bevæger sig på en anden måde. En viden, der er essentiel, hvis flere danskere skal bevæge sig mere.

Redaktionen afsluttet: 13.10.2020