Skip to main content
Forside

Nu er projektet i gang

De første aktiviteter i det store forskningsprojekt, ’Danmark i Bevægelse – motiver og muligheder’, som har fået økonomisk støtte fra Nordea-fonden, er begyndt.

DK i bevægelse - illustrationer der træner

Et litteraturstudie er påbegyndt, hvor den eksisterende nationale og internationale viden om bevægelsesvaner, og hvad der kan forklare forskelle på deltagelsen i idræt og fysisk aktivitet, samles og analyseres. Denne viden vil blive brugt til at kvalificere de efterfølgende undersøgelser og stilles til rådighed for bl.a. kommunerne og idrætsorganisationernes projekt ’Bevæg dig for livet’.

Endvidere gennemføres i løbet af efteråret en række gruppeinterviews med borgere af forskellig baggrund og med forskellige bevægelsesvaner og interesser. Disse interviews skal bl.a. give inspiration til den store survey, der skal gennemføres i efteråret 2020.

Resultaterne af disse to første dele af forskningsprojektet fremlægges på en konference i foråret 2020.

Redaktionen afsluttet: 01.09.2019