Skip to main content
Forside

Aktuelt

Danmark i Bevægelse på Idrætsmødet i Aalborg

Danmark i Bevægelse er også i år til stede på Idrætsmødet i Aalborg. Sidste år præsenterede og forklarede forskerne de store forskelle i bevægelsesvanerne på tværs af landets 98 kommuner. I år præsenteres analyser af ulighederne i bevægelsesvaner mellem befolkningsgrupper.

Af Bjarne Ibsen & Jens Høyer-Kruse, 13-06-2022

Du kan finde Danmark i Bevægelse i programmet til Idrætsmødet den 23. juni kl. 9.00 til 10.45, hvor du bl.a. kan høre ulighederne i bevægelsesvaner mellem følgende befolkningsgrupper: 

a) Indvandrere, efterkommere og borgere med en dansk oprindelse, som viser meget større forskelle i deltagelsen i foreningsidræt end i deltagelsen i træning i kommercielt regi.

b) Unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse, som viser, at unge på erhvervsfaglige uddannelser er mindre aktive i de fleste bevægelsesaktiviteter, end unge på en gymnasial uddannelse er.

c) Borgere med forskellige former for handicap eller kronisk sygdom, som viser store forskelle mellem borgere med forskellige former for funktionsnedsættelse.    

Endvidere præsenteres en ny analyse af borgernes benyttelse af fitnesscentre. Bl.a. betydningen af afstand til et fitnesscenter.

 

Danmark i Bevægelse har stor succes med kommunale Bevægelsesmøder

Hvorfor er der færre i vores kommune end i andre kommuner, som dyrker idræt og motion i naturen, når vi har så meget natur? Hvorfor er der så få i vores kommune, som cykler i fritiden, når mange bruger cyklen til og fra arbejde? Og hvordan kan vi bruge de mange tal om borgernes bevægelsesvaner til at fremme fysisk aktivitet i vores kommune?

Det er typiske spørgsmål fra Bevægelsesmøderne i de knap 50 kommuner, som hen over foråret har haft besøg af en forsker fra Danmark i Bevægelse.

På Bevægelsesmøderne er bevægelsesvanerne i den pågældende kommune fremlagt og diskuteret med politikere, foreninger og medarbejdere på tværs af kommunen. Efter sommerferien er der aftaler om lignende Bevægelsesmøder i knap 30 kommuner. Er der en kommune, som endnu ikke har en aftale på plads, kan det stadig nås.


Hvad er et Bevægelsesmøde?
Bevægelsesmøderne består dels af tal for, hvor mange der er aktive i forskellige former for fysisk bevægelse i sammenligning med lignende kommuner, og dels af forslag til, hvad kommunen, foreninger og andre aktører kan arbejde med for at fremme fysisk aktivitet i forskellige befolkningsgrupper. En del kommuner bruger møderne til at kvalificere arbejdet med udviklingen af en ny politik for idræt og fysisk aktivitet. Andre er mere optaget af, hvordan foreningerne kan bruge den nye viden.

Her kan du læse om to tilbagemeldinger efter bevægelsesmøder på hhv. Bornholm og i Vesthimmerlands Kommune: 

 

Fra Bornholms Kommune:  

 

Afholdelsen:
Vi havde valgt at lægge Bevægelsesmødet på Bornholm i direkte forlængelse lanceringen af den Bornholmske Sundhedsprofil. 
Mange af deltagerne har efterfølgende givet udtryk for var en rigtig god ide – at få det samlet på en og samme aften. 
Da sundhed og det gode liv er noget, vi skaber sammen, havde vil valgt at invitere meget bredt.


Erkendelser:
At få præsenteret og uddybet vores lokale undersøgelsesresultater – af en af dem står bag undersøgelsen giver en helt anden pondus og gennemslagskraft, end hvis det var en af os andre lokale sundhedskonsulenter, der havde gjort det. Og det gav mulighed for at stille spørgsmål direkte til forskerne.
Der kom mange gode spørgsmål og refleksioner undervejs samt mange gode forslag og idéer til, hvad der kunne og burde gøres


Mulige betydninger
:
Mødet har efterfølgende betydet, at kommunale sundhedskonsulenter dykker længere ned i rapporterne og på hvordan vi sammen kan få sat Bornholm og bornholmerne endnu mere i bevægelse. Se mere om Bevægelsesmødet her.


Frank Kure
Center for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Bornholm

 

Fra Vesthimmerlands Kommune:  

Det var en rigtig god oplevelse at have Jens ude og fortælle detaljeret om bevægelsesvanerne i Vesthimmerlands Kommune.
Vi blev meget klogere på, hvem der bevæger sig, hvordan de bevæger sig, men vigtigst fik vi et indblik i, hvem der ikke bevæger sig nok – og hvorfor.
Det affødte mange gode drøftelser, som vil danne grundlag for flere af vores fremtidige bestræbelser på at få flere til at være nok aktive

- Per Nyborg, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune

Et år i formidlingens tegn

Danmark i Bevægelse er både et forskningsprojekt og et formidlingsprojekt. Mens der fortsat arbejdes på analyser af de mange data fra projektet, foregår en omfattende formidling af resultaterne til især kommuner og organisationer. Udover kommunebesøgene er resultater fra forskningsprojektet blevet omtalt mere end 200 gange i trykte og digitale medier, og inden året er omme, er analyser fra projektet blevet fremlagt på omkring 50 møder og konferencer udover de kommunale møder.

På hjemmesiden for Danmark i Bevægelse kan man finde de mange publikationer fra projektet, som indtil nu er offentliggjort. 

 

 

Redaktionen afsluttet: 13.06.2022