Skip to main content
Forside

Undersøgelse: Hvilken betydning har omgivelserne for vores gåture?

De fleste danskere går ture i fritiden. Nu undersøger Danmark i Bevægelse, hvor vi går ture, hvorfor vi går, og hvilken betydning omgivelserne har. Knap 1600 deltagere har besvaret spørgsmål ved bl.a. at sætte prikker på et kort.

Af Trine Top Klein-Wengel, 17-06-2021

Danmark i Bevægelse har vist, at størstedelen af danskerne går ture i fritiden. På den baggrund er der nu foretaget en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 1.575 respondenter, der alle går ture mindst en gang om måneden.

Respondenterne har svaret på, hvor de går ture, hvorfor de går ture og hvilken betyd-ning omgivelserne har for gåture og rutevalg.

Som noget nyt er undersøgelsen kortbaseret og foregår i programmet Maptionnarie, hvor man kan integrere spørgsmål og interaktive kort. Det betyder, at respondenterne er blevet bedt om at indsætte punkter på et interaktivt kort for deres gåruters startpunker og for deres oplevede kvaliteter på ruterne.

Ved at bruge denne metode får vi et indblik i de stedsrelaterede motiver og kvaliteter for danskernes gåture.

Forud for opbygning af spørgeskemaet er der foretaget en undersøgelse af, hvilke motiver for fritidsrelateret gang, der er fundet i tidligere studier. Det er denne viden, spørgeskemaet tager udgangspunkt i.

Spørgeskemaet er opbygget i seks dele:

  1. Motiver, herunder hvorfor folk går ture i fritiden
  2.  Rutevalg, herunder hvilke fysiske omgivelser og karakteristika på ruterne, der er vigtige
  3.  Ruter fra hjem, herunder markering af hjem samt gode steder på gåruterne
  4.  Ruter med andet startpunkt end hjem, herunder markering at startpunkt samt gode steder på gåruterne
  5.  Musik og lyd på ruten, herunder om folk lytter til musik, lydbog eller snakker i telefon på gåturene
  6. Registrering af antal daglige skridt.

Billedet illustrerer, hvor respondenterne i undersøgelsen har markeret punkter for kvali-teter på ruterne.
Billedet illustrerer, hvor respondenterne i undersøgelsen har markeret punkter for kvali-teter på ruterne.
De 1.575 deltagere er fundet blandt de personer, der i Danmark i Bevægelses store spørgeskemaundersøgelse i oktober 2020 sagde ja til at blive kontaktet med yderligere undersøgelser, og som desuden havde angivet, at de går ture mindst en gang om måneden.

Når indsamlingen af svar er færdig, vil der blive foretaget en analyse af sammenhængen mellem gangadfærd og sociodemografi, og der vil blive lavet en beskrivelse af rutevalg, de oplevede kvaliteter og af motivationen for gang.


Redaktionen afsluttet: 16.06.2021