Skip to main content
Forside

Berigtigelse af oplysninger på vores hjemmeside

På foranledning af Datatilsynet har vi ændret i to tekster på vores hjemmeside om henholdsvis den juridiske vurdering af forskningsprojektet og vores opbevaring af data.

Af Jens Høyer-Kruse, 11-12-2020

I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen som blev sendt ud til 400.000 danskere i perioden 19. oktober til 25. november 2020, havde vi oprettet en hjemmeside med information til deltagerne i undersøgelsen. Siden formidlede svar på en række af de mest stillede spørgsmål til forskningsprojektet.

Desværre havde vi skrevet urigtige oplysninger i svarene til to spørgsmål, hvilket vi er blevet gjort opmærksom på af Datatilsynet. I svaret til ”Hvordan opbevares min oplysninger?” havde vi svaret, at alle data lever op til Datatilsynet krav om datasikkerhed. Det er imidlertid ikke Datatilsynets krav men lovgivningen på området, som vi skal overholde. I svaret til et andet spørgsmål ”Har Danmark i Bevægelse de fornødne tilladelser på plads?” svarede vi, at undersøgelsen var anmeldt og godkendt af Datatilsynet via Syddansk Universitets fællesanmeldelsesordning. Dette er ikke korrekt, da det efter de gældende regler i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven er Syddansk Universitet, der som udgangspunkt skal føre interne fortegnelser over behandling af personoplysninger i forbindelse med forskningsprojekter. Danmark i Bevægelse har siden projektets start i 2019 været anmeldt til og godkendt af SDU RIO, som er den enhed på SDU, som godkender indsamling, brug, videregivelse m.v. af persondata i forbindelse med forskningsprojekter.

Begge tekster er blevet rettet på hjemmesiden og vi beklager de urigtige oplysninger.

Vi vil dog samtidig understrege, at forskningsprojektets indsamling af persondata har været godkendt fra start, og at opbevaringen af persondata og svar fra spørgeskemaundersøgelsen har overholdt lovgivningens krav under hele forløbet.

Redaktionen afsluttet: 10.12.2020