Skip to main content
Forside
Ny udgivelse

Hvordan fremmer vi voksnes fysiske bevægelse?

En ny KORT FORTALT fra Danmark i Bevægelse giver anbefalinger til, hvordan man kan fremme fysisk bevægelse blandt voksne

Af Bjarne Ibsen, 16-01-2023

Formålet med denne publikation er at fremlægge en række anbefalinger til, hvordan man kan fremme et Danmark med mere fysisk bevægelse.

Det er en central vision for Danmark i Bevægelse, at resultaterne omsættes til handling i form af politikker, strategier og aktiviteter i kommuner og organisationer.

Anbefalingerne er først og fremmest udledt af de mange resultater fra de forskellige undersøgelser i Danmark i Bevægelse. Anbefalingerne er imidlertid også inspireret af anden forskning, samt af erfaringer og ideer fra møder med kommuner og organisationer, hvor resultaterne fra Danmark i Bevægelse er fremlagt. Endelig har brugerfølgegruppen i Danmark i Bevægelse, som bestod af repræsentanter fra kommuner, organisationer og offentlige myndigheder, også bidraget til at nuancere og kvalificere anbefalingerne.

For hver anbefaling redegøres der for de resultater fra Danmark i Bevægelse, som anbefalingen bygger på. Rapporten omfatter 11 anbefalinger: 

1: LAV FYSISK AKTIVITET BØR ITALESÆTTES PÅ EN ANDEN MÅDE END ´FYSISK INAKTIVITET´

2: MEDTÆNK ALLE FORMER FOR BEVÆGELSE

3:  FREM MANGFOLDIGHEDEN I BEVÆGELSESFORMER

4:  SÆT FOKUS PÅ DE STÆRKE SIDER VED BEVÆGELSESVANERNE I DEN ENKELTE KOMMUNE

5: SÆT FOKUS PÅ DE GRUPPER, SOM ER MINDST AKTIVE 

6: INDSATSER BØR TAGE HØJDE FOR DE SOCIALE GRUPPERS FORSKELLIGE ´SMAG´ FOR FORSKELLIGE BEVÆGELSESFORMER 

7: UNDERSTØT GODE OPLEVELSER MED BEVÆGELSE

8 : STIMULER MOTIVER, DER FREMMER HYPPIGHED AF OG FASTHOLDELSE I FYSISKE BEVÆGELSE 

9 : SEGMENTER TILBUD OM FYSISK BEVÆGELSE UD FRA FORSKELLIGE BEFOLKNINGSGRUPPERS OPLEVEDE BARRIERER 

10: ØG SYNLIGHED OG KENDSKAB TIL EKSISTERENDE FACILITETER OG OMRÅDER TIL FYSISK AKTIVITET 

11: GØR MULIGHEDERNE FOR GANG OG CYKLING ENDNU BEDRE

Rapporten kan læses her

Hvordan fremmer vi voksnes fysiske bevægelse? Anbefalinger fra Danmark i Bevægelse

Læs her!

Redaktionen afsluttet: 16.01.2023