Skip to main content

Organisation

Kvindelige topledere fungerer kun, hvis der er mange af dem

Af: Judy Hermansen

Kvinder i Bestyrelser (KIB) har i samarbejde med Saatchi & Saatchi udviklet en kampagne for at få flere kvinder ind i top management. Man kan næppe forestille sig et mere politisk korrekt projekt – og det består slet ikke dummeprøven at mene andet. Selvfølgelig skal der være balance i kønsfordelingen også på de bonede gulve. Men det emne er langt mere interessant og komplekst, end man lige skulle tro ….

Jacob Lyngsie (SDU) har leveret et forskningsmæssigt belæg for, at mangfoldighed i topledelsen er en forudsætning for at få etableret den tænke-ud-af-boksen kultur, som gør en virksomhed kreativ og dynamisk. Samtidig peger hans forskning på, at kvindelige ledere typisk har en adfærd, som er super velegnet til at udvikle et miljø, hvor idérigdommen både blomstrer og bliver omsat til handling. Begge dele taler helt entydigt for, at der er brug for flere kvinder i top management, hvis danske virksomheder skal udnytte deres muligheder max. MEN så er der altså også en bagdel ….
Læs artiklen her!

 

Vandfaldsledelse og Gejserledelse – mellemlederen balancerer mellem beslutninger, som fosser ned oppefra, og input til beslutninger, som springer op nedefra

Af: Jeanette Lemmergaard

En mellemleder lever i en kompleks, foranderlig og uforudsigelig hverdag fyldt med dilemmaer, det er ikke så meget et spørgsmål om at træffe beslutninger om A eller B, men snarere om at kunne håndtere et ”både-og” og skabe ligevægt mellem modsatrettede interesser.
Det dilemma, der er et grundvilkår for mellemlederen, bliver meget tydeligt, når der fx skal handles i situationer, hvor budgetmæssige begrænsninger, midlertidige ansættelsesstop og centraliserede beslutninger indskrænker handlingsrummet. Det bør derfor ikke overraske, at mellemlederjobbet hører til kategorien ”ekstreme jobs”, som både kræver forståelse for strategi og drift, overblik og menneskelig indsigt - samt ikke mindst mod!

Læs artiklen her! (pdf mangler)

 

Ledelsesmod – at turde trodse usikkerheden

Af: Jeanette Lemmergaard

Vi forbinder ’mod’ med en overmenneskelig styrke, der kan overvinde helt umulige odds. Og vi beundrer den heltemodige stålsathed hos dristige krigere, religiøse martyrer og unge klimaaktivister, der står frem og taler klodens magthavere midt imod. Men mod er andet og mere end heroiske bedrifter. Mod udspiller sig hver eneste dag i form af ’hverdags-mod’: Der hvor det handler om at få sagt det, der skal siges, på det rigtige tidspunkt – eller om at påtage sig den nødvendige autoritet og træde ud af sin komfortzone for at bane vej for vigtige forandringer. Mod er at turde konfrontere en mobbechef eller -kollega, at overvinde sin sceneskræk og tale i en stor forsamling, at træffe valg: At sige ja, eller nej? At blive, eller gå? At tale, eller tie? Mod er mange ting, og det er ikke en absolut størrelse. Hvad der kan kræve oparbejdelse af mod i form af mental og moralsk styrke for én, kan være fuldstændig ligetil for en anden. Mod er et både personligt og situationsafhængigt fænomen – det er konteksten, der afgør, hvor skelsættende valget bliver oplevet både af den enkelte og af fællesskabet, og dermed også hvilken grad af mod det kræver.

Læs artiklen her! (pdf mangler)

 

Adfærdsledelse og antropologi

Af: Judy Hermansen

Ledelse af adfærd er i dag omdrejningspunkt for næsten alle virksomhedens aktiviteter. Den teknologiske udvikling og automatiseringen af mange arbejdsprocesser betyder, at værdiskabelsen i stigende grad er et resultat af menneskelige egenskaber og kompetencer. For det er her ’den lille forskel’ gemmer sig, der kan differentiere virksomheden og dens produkter eller services.
Derfor er adfærd - og ikke mindst ledelse af adfærd - i dag omdrejningspunktet for næsten alle virksomhedens aktiviteter. Og derfor kan adfærdsledelse med fordel gøre brug af antropologiske metoder.

Læs artiklen her! (pdf mangler)

 

Fri leg – med en fast hånd

Af: Jacob Lyngsie

En kreativ og dynamisk virksomhedskultur trives bedst, når der er højt til loftet – men hvis den også skal give resultater, er det samtidig nødvendigt, at ledelsen holder aktiviteterne i kort snor. Det er en udfordring, som kræver agile ledere med både fingerspidsfornemmelse og strategisk overblik.
Dansk erhvervsliv får at vide fra alle kanter, at det skal være dynamisk og nytænkende. Det bliver vi ved at give spillerum til kreative og idérige medarbejdere og udnytte deres input til gavn for virksomheden. En organisationskultur som formår det, stiller store krav til lederens agilitet og evne til at veksle mellem at give los og at styre stramt.

Læs artiklen her! (pdf mangler)

 

Standardisering af virksomhedens CSR-aktiviteter

Af: Mette Lund Kristensen

Standardisering er på rigtig mange måder både godt og trygt – også når det gælder CSR.
Ensartede standarder er primært et fænomen, som vi kender fra produktionssektoren, hvor vi normalt er ret glade for dem, fordi de stiller nogle krav til produkternes funktion, sikkerhed og kvalitet – på den måde giver de forbrugeren en sikkerhed for, at produktet overholder nogle bestemte normer.
Som noget relativt nyt bliver der i disse år også udviklet standarder indenfor ledelse. Nye ledelsesformer skaber trends, der bliver til mere eller mindre standardiserede modeller, som virksomheder tager til sig på tværs af brancher, fagområder, kulturer, etc. På den måde føler de sig sikre på, at de gør ’det rigtige’ - men det forhindrer individuelt særpræg, og gør det svært for virksomheden at skille sig ud.

Læs artiklen her! (pdf mangler)

 

Hvordan kan vi forbedre forholdene for ordblinde på fremtidens arbejdsmarked?

Af: Jeanette Lemmergaard

Ledere skal aktivt tage ansvar for, at de ordblinde også trives på arbejdspladsen og kan udføre deres arbejde tilfredsstillende. Det er et spørgsmål om at få alle resurser i spil!
Næsten 20 procent af alle voksne danskere har svært ved at læse, skrive og bruge de tekster, som de møder i hverdagen. Cirka 7 procent af dem betragter sig selv som ordblinde. Det er vigtigt, at de mange voksne danskere med læse- og skrivevanskeligheder får nogle bedre forudsætninger for at klare sig, end de har i dag. Det handler simpelthen om at få alle med, så deres resurser også kommer i spil – til gavn for både den enkelte, for virksomhederne og for samfundet som helhed.

 

Datainflation og ledelse

Af: Niklas Woermann

Droner er meget hypede lige nu. Der er nærmest ingen grænser for, hvad de kan udrette for menneskeheden - og så kan det være nødvendigt at kravle lidt ned fra visionernes drømmeverden og se nærmere på, hvilke udfordringer de stiller til ledelse.
Der er to typer, som primært vil få professionel anvendelse i Danmark: Logistikdroner, som kan transportere ting - og sensordroner, som kan indsamle data. Og de ser ud til at ville påvirke vilkårene for beslutningstagning på forskellige måder.

Læs artiklen her! (pdf mangler)

 

 

Last Updated 20.01.2021