Skip to main content

Kulturforskelle

Ledere skal kunne forstå andre kulturer

Af: Nicole F. Richter

 Op mod 70% af medarbejdere med en højere uddannelse arbejder i dag jævnligt i globale teams, hvor de er i kontakt med fremmede kulturer. Det er umiddelbart ret imponerende! Men mange af dem falder konstant i alle mulige huller, når deres interkulturelle kompetence bliver sat på prøve. Ofte fordi vi ikke er tilstrækkeligt bevidste om, at vores egen kultur ikke er en universel og naturgiven ting. Den er en konstruktion af konventioner og fordomme, som ofte gør, at vi føler os usikre og kejtede, når vi møder andre kulturer og deres konventioner og fordomme. På det individuelle plan drejer det sig som regel om små, ubetydelige misforståelser – men i en forretningsmæssige sammenhæng kan sådan noget være ret alvorligt. For det koster på bundlinjen!

Læs artiklen her!

 

Indvandring som en økonomisk gevinst

Af: Maria Elo

 Der er i dag ca. 272 mio. migranter i verden, og 2/3 af migrationen er jobrelateret.
Debatten om indvandring fokuserer ofte på de negative aspekter af folkevandringerne, men forskning peger på, at der i høj grad også er positive effekter. I Danmark diskuterer vi integrationsproblemer, radikalisering, diskrimination, hjælp til frivillig hjemrejse og ’paradigmeskift’ – mens indvandring ifølge den seneste Global Competitiveness Report (2019) kunne have bragt Danmark i top ti blandt de mest konkurrencedygtige økonomier i verden, hvis vi havde haft færre restriktioner overfor fremmed arbejdskraft.

Læs artiklen her!

 

Selvfølgelig bliver man sur på Greta Thunberg!

Af: Dannie Kjeldgaard

 Der har været mange - og stærkt følelsesladede - reaktioner på Greta Thunberg. Hun har en helt særlig evne til at bringe voksne, besindige og veluddannede mennesker i affekt. Hvordan kan det være, at en lille pige, der bare vil verden det godt, kan få os helt op i det røde felt?
Hvis vi ser historisk på det, er der pr. definition et modsætningsforhold (og tit et ret voldsomt!) mellem ungdomskulturen og den voksne kultur. Ungdomskulturers dna er at gøre oprør mod ’de voksnes’ værdier. Oprøret ledsages typisk af ret spektakulære (selv)iscenesættelser, hvor visuelle tegn og stilistiske karakteristika sammen med forholdsvis enkle kampagnebudskaber personificerer bevægelsens ideologi. Og der er ikke noget nyt i, at voksenkulturen reagerer skarpt og nok også lidt rådvildt i en slags ’moralsk panik’, fordi deres normer og regler bliver udfordret. Elvis flashede sovekammerblikket direkte ind i kameraet og blev opfattet som en samfundsomstyrtende, hoftevrikkende trussel mod en stramtandet seksualmoral, Beatles og Stones gjorde op med en bred vifte af småborgerskabets herskende konventioner, mens BZerne gik i kødet på den hellige, private ejendomsret.

Læs artiklen her!

 

Coronadukse og Coronabøller

Af: Domen Bajde og Judy Hermansen

COVID-19 har udløst et ’ansvarlighedsdogme’ hos rigtig mange af os. Fra både dronningen og statsministeren er budskabet, at vi skal opføre fornuftigt og ordentligt af hensyn til vores medmennesker – og kulturindustriens selvudråbte ’ansvarlighedsaktivist’ Billie Eilish formaner unge mennesker til at “Don’t panic, but also don’t be stupid”. Politikere, forskere, berømtheder, naboer, familie, venner – alle fortæller de os, hvor vigtigt og rigtigt det er at være ansvarlig og vise samfundssind. For kun ved at stå sammen og følge de dekreter, som regeringen udsteder, kan vi minimere pandemiens frygtelige konsekvenser. Vi har ikke set magen til ’stå-sammen’ ideologiske udfoldelser siden 2. verdenskrig. 

Læs artiklen her!

 

Nicole F. Richter and friends: Integration er en HR-praksis, der avler succes!

Ifølge OECD er 10% af den danske befolkning født i et andet land, og Danmark har haft en vækst i indvandring på ca. 8% i løbet af de sidste 10 år. For virksomhederne udgør disse internationale migranter en vigtig del af den talentmasse, der er til rådighed, og det vil være spild af ressourcer at negligere denne arbejdskraft. En vellykket integration af migranter i arbejdslivet er til gavn for alle.
Læs artiklen (pdf).

 

Coronavirus: what makes some people act selfishly while others are more responsible?

Af: Domen Bajde

Many were horrified to see huge numbers of people ignoring government advice in the UK recently, enjoying a weekend in the sunshine swarming markets, city parks, national parks and beaches.
The advance of COVID-19 has triggered a broad-scale mission of “responsibilisation”. This means that political leaders, health experts and even celebrities, neighbours and loved ones have called upon us all to act responsibly in order to slow the spread of the virus, and to minimise the damaging effects of the pandemic.
The reckless and selfish behaviour witnessed around the world from Florida to Hong Kong has drawn much ire. Why do some people dodge their responsibility in these difficult times? And should we rely on individuals making responsible choices to begin with?

Read the article here!

Last Updated 20.01.2021