Skip to main content

Bæredygtighed

Julie Emontspool & Martin Hannibal: Fremtidens markeder skabes af virksomheder og forskere i fællesskab

FNs 17 verdensmål (Sustainable Development Goals) blev vedtaget for fem år siden, og i dag har mange organisationer taget dem til sig som guidelines for deres strategiske arbejde – også Syddansk Universitet.
Der er stort set enighed om, at vi ikke kan fortsætte som hidtil, og at det kræver et bredt samarbejde mellem virksomheder og andre samfundsmæssige aktører at finde nye veje. Verdensmålene handler i høj grad om klima og miljø – men de fokuserer også på sundhed, ligestilling, social velfærd og nødvendigheden af at gentænke vores samfund på mange niveauer.
Mange har frygtet, at Corona pandemien ville nedtone interessen for verdensmålene, men det ser ikke ud til at være tilfældet. Tværtimod mener flere eksperter, at den økonomiske genopretning kun er mulig, hvis vi også får udbredt verdensmålene globalt.

Læs kronikken her!

 

Mikkel Nøjgaard and friends: Smid din mobil ud – det gavner miljøet!

Studier fra hele verden viser, at vi har svært ved at smide vores elektroniske udstyr ud – alt for ofte havner det i gemmerne i stedet for på genbrugspladsen. Det er et stort problem for omstillingen til en mere bæredygtig økonomi. Vores udtjente elektronik er en sand guldgrube for den cirkulære økonomi. Fx indeholder vores aflagte telefoner mange sjældne metaller – kobber, guld, palladium og sølv – der er besværlige at udvinde og i øvrigt kun eksisterer i begrænsede mængder.
Som en del af et større forskningsprojekt ved Syddansk Universitet har vi i et nyligt studie interviewet danskere rundt omkring i landet om motiverne bag deres opbevaringsadfærd. Svarene peger på, at vores gamle telefoner og computere ofte har værdi for os, selvom de for længst er blevet erstattet af nyere, smartere og hurtigere modeller.
Den indsigt i årsagerne til forbrugernes adfærd bør føre til en nytænkning af kommunikationen og i det hele taget den måde, som den cirkulære omstilling tilgås på. Oplysning er et vigtigt redskab – men faktuel informa-tion kan formodentlig ikke stå alene. Undersøgelsen peger netop på, at der også er stærke følelsesmæssige bånd mellem det elektroniske apparat og ejeren. Der er altså en følelsesmæssig omkostning forbundet med at give slip og aflevere til genbrug.

Læs artiklen her!

Last Updated 20.01.2021