Skip to main content

Adfærd

Coronamoralisme virker bedre på smitte end bøder

Af: Davide Marchiori og Sibilla di Guida

Forskning i adfærd og kognitiv psykologi kan forudsige typiske reaktionsmønstre omstændigheder, som ligner den aktuelle Corona situation. Ved nyheden om en sjælden hændelse har mennesker en tendens til at overvurdere risikoen – det er hamstringen af håndsprit og dagligvarer et klassisk eksempel på. Når det første chok har lagt sig, revurderer folk risikoen i lyset af deres egne konkrete erfaringer. Og da et flertal af danskerne ikke har haft direkte berøring med Corona, går de fra en overvurdering til en undervurdering af risikoen: Den velkendte »det-sker-ikke-for-mig« effekt. At flere og flere nu synes at slappe lidt mere af overfor restriktionerne, er et tegn på, at store dele af befolkningen opfatter risikoen for at blive smittet som værende lille.
Studier har vist, at en ’blid håndhævelse af reglerne’ er den mest effektive måde at stoppe tilbagefald til de gamle adfærdsmønstre på. Dvs. folk skal have en mild påmindelse fra medborgere hver gang, de ikke overholder reglerne. Sådanne små ’sanktioner’, der håndhæves ofte, har vist sig at være mere effektive end voldsomme sanktioner, der er vanskelige at håndhæve i virkeligheden.

Last Updated 07.09.2021