Skip to main content

Innovationsprisen - Thiusius Rajeeth Savarimuthu

Billede af Thiusius Rajeeth Savarimuthu, der modtager Innovationsprisen

Det Tekniske Fakultet giver årets Innovationspris til professor Thiusius Rajeeth Savarimuthu for hans indsats med at udvikle avanceret robotteknologi til industrielle og medicinske anvendelser. Rajeeth har et innovativt mindset og en enestående evne til at se, hvordan hans forskningsresultater kan bringes i anvendelse og realiseres i avancerede produkter. Som leder af Medical Robotics på Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet har Rajeeth formået at skabe et tæt samarbejde med en række medicinske forskergrupper både internationalt, ved SDU og OUH, hvor han bygger bro mellem de medicinske og robottekniske domæner.

I sin tid som ph.d.-studerende forskede Rajeeth målrettet i at automatisere blodprøvetagning for at aflaste laborantpersonalet. Som forskningsleder har Rajeeth høstet stor anerkendelse fra andre forskere for sine evner til at etablere frugtbare samarbejder og gennemføre store forskningsprojekter. Eksempler herpå er ROSOR (2014-2020), et projekt om kirurgirobotter og AIID (2018-2021), der arbejder med diagnosticering af skader i retina hos diabetespatienter. I samarbejde med overlæge og forsker, Søren Andreas Just fra OUH, har Rajeeth med start i 2016 udviklet en scanningsrobot til automatisering af ultralydsprøver på gigtpatienter. Robotten er baseret på avanceret computer vision, kunstig intelligens og kraftstyring og udvikles og markedsføres nu i spinoff-virksomheden Ropca Ultrasound.

Rajeeths interesse for at kombinere robotteknologi med udfordringer i sundhedsvæsenet skyldes bl.a. et forskningsophold ved Johns Hopkins Universitetet, hvor han i 2010 var visiting scholar. Her arbejdede han med nye metoder til visualisering af anatomiske strukturer vha. infrarødt lys. Et arbejde som ledte til et patent. Senere samme år fik han chancen for at arbejde som Medical Vision Engineer ved firmaet Intuitive Surgical Inc. - verdens førende producent af kirurgi-robotter. Han vurderer selv, at hans succes som brobygger mellem forskning og praksis udspringer af den projektbaserede ingeniøruddannelse, han har fået fra SDU, hvor solide kernekompetencer går hånd i hånd med søgen efter avancerede tekniske løsninger.

Rajeeths seneste bedrift, og et vægtigt argument for hans kandidatur til årets innovationspris, er en banebrydende og bemærkelsesværdig indsats med at udvikle en halspodningsrobot til test for COVID-19. På ca. fire uger i april-maj har Rajeeth og hans team formået at bygge og teste en podningsrobot. Den blev som den første i verden præsenteret for offentligheden i maj 2020 og har mødt stor anerkendelse og interesse fra hele verden. Robotten er indtil videre blevet omtalt i et stort antal danske og internationale medier: Indslag på DR TV Avisen kl. 21 [18:30-21:10] ; Film om podningsrobotten, Film om LifeLine Robotics og parterne bag og artikler i Robot Report, Automation Praxis og indslag på Fox35.

Dette helt usædvanlige forløb er muliggjort af et tæt og smidigt samarbejde mellem SDU og nogle fremsynede entreprenører fra robotmiljøet på Fyn, der til formålet har etableret virksomheden Lifeline Robotics. Indskudskapitalen kommer fra Norrsken Foundation og ReInvest Robotics samt fra SDU. Hertil har Vækst-fonden givet tilsagn om at medfinansiere næste fase af udviklingen. Podningsrobotten har et enormt forretningspotentiale, da den kan øge kapaciteten og kvaliteten af halspodninger, beskytte sundhedspersonale og fritage dem for monotont arbejde. I tillæg kan robotten anvendes til test for en lang række andre virussygdomme samt være frontlinje i f.eks. lufthavne og flygtningelejre.

Rajeeth har således gennem en relativ kort karriere gentagende gange vist, at han med succes formår at balancere mellem rollen som topforsker i robotteknologi og iderig innovator, der forstår at omsætte sin viden til banebrydende tekniske og samfundsnyttige løsninger. Det har indtil nu resulteret i tre patenter (med fire mere under behandling), skabt grundlaget for to nye virksomheder og medført en række innovative løsninger i eksisterende firmaer. Desuden har Rajeeth på kommercielle vilkår de seneste ca. fem år rådgivet robotvirksomheder om perspektiverne i at implementere nye teknologier og udvikle deres vækst- og strategiplaner.

Sidst opdateret: 07.09.2021