Skip to main content
Narrativ medicin

Bøger

 FORFATTER

År 

 Titel

 Udgave 

 Forlag 

 Rasmussen, A.J., Mai, A.M & Hansen, H.P. (red.)  2022  Narrative Medicine in Education, Practice and Interventions  1. udg.  Anthern Press/ Gads forlag 
  Rasmussen, A.J., Mai, A.M & Hansen, H.P. (red.)  2021 Narrativ medicin i uddannelse og praksis  1. udg. Gads Forlag  
 Sodemann, M  2020  Det du ikke ved får patienten ondt af  1. udg.   Eget Forlag
 Mai, A-M. & Simonsen, P (red.)  2018  Syg litteratur. Litterære tekster om sygdom og sundhedsvæsen  2. udg.  Munksgaard
 Schwartz, C., Simonsen, P., Mai, A-M. & Andersen, I.E. (red.)  2016  Syg Litteratur: Litterære tekster om sygdom og sundhedsvæsen  1. udg.  Munksgaard
 Rasmussen, A.J. (red.)  2017  Læse, skrive og hele: Perspektiver på narrativ medicin  1. udg.  Syddansk Universitetsforlag

 

Bogkapitler 

FORFATTER

År

Titel             

Forlag

Andersen M.K. Bigum, A. & Rasmussen, A.J                                              2021                                     "Narrativ medicin - komplekse relationer"I Assing Hvidt, E., Søndergaard, J 
& Grønning, A (red.) Relationer i sundhedsvæsenet - hvorfor og hvordan? (side. 175 - 190) 

Samfundslitteratur
Maagaard, C.A.  2021 "Countering Prescriptive Coherence in Narratives of Illness: Sarah Manguso’s The Two Kinds of Decay and Maria Gerhardt’s Transfer Window"
In Lueg, K & Lundholt, M.W. (eds.) Routledge Handbook of Counter-narratives. (pp. 321-333)
Routledge
Nielsen, A.S & Rasmussen, A.J. 2021 "Evidens for effekt: Kreative skriveværksteder og sundhedsfaglig dokumentation". 
I Raakilde Jespersen, M., Gammelgaard, L. & Uldbjerg, S. (red.), Skrivning og sundhed. (s. 163-184)
Aarhus Universitetsforlag
Rasmussen, A.J. & Wohlmann, A. 2019 Narrativer og empati: Brugen af litteratur i narrativ medicin. I Mai, A-M. (red.), Litteratur i brug (s. 258-282) 
Forlaget Spring
Maagaard, C.A.  & Rasmussen, A.J. 2018 "Narrativer medicin og narrativer i medicin". I Mai, A-M., & Simonsen, P. (red.),  Syg Litteratur: Litterære tekster om sygdom og sundhedsvæsen (pp. 17-44)
Munksgaard
Christensen, A-M. S 2017 "Patienter 'on the road': Patientinvolvering og kronisk sygdom". I Rasmussen, A.J. (red.), Læse, skrive og hele: Perspektiver på narrativ medicin (s. 79-94)
Syddansk Universitetsforlag
 Hellum, R., & Nielsen, A. S. 2017   "Kreativ skrivning som et tilbud i alkoholbehandlingen".
I Rasmussen, A.J. (red.) Læse, skrive og hele: Perspektiver på narrativ medicin (s. 57-70)
 Syddansk Universitetsforlag
 Rasmussen, A.J. 2017  "Hvad vil det sige at lytte til patienter, og hvordan kan det læres?". 
I Rasmussen, A.J. (red.) Læse, skrive og hele: Perspektiver på narrativ medicin (s. 21-49)
 Syddansk Universitetsforlag
 Simonsen, P.  2017  "Dement litteratur: En ny litterær epidemi?". 
I Rasmussen, A.J. (red.) Læse, skrive og hele: Perspektiver på narrativ medicin (s. 95-114)
 Syddansk Universitetsforlag 

 

Artikler i tidskrifter 

Forfatter  År   Titel  Tidsskrift/Website 
Rasmussen, A.J 2021   Spaces of psychosis and poetics in Tove Ditlevsen’s novel “The Faces”  Synopsis - a Medical and Health Humanities Journal
 Holm, M-E. L.  2021  Are We Still Ourselves?  Intima: Journal of Narrative Medicine 
 Rasmussen, A.J. & Sonnemann, M 2020  Narrativ medicin som nyt, interdisciplinært felt  Ugeskrift for læger
  
  Rasmussen, A.J. 2020   "Places and Spaces in the Danish Health Services Over Time"  Synopsis - a Medical and Health Humanities Journal
 Hansen, H. P., Zwisler, A-D. O., Laursen, S. S.
 Rasmussen, A.J.
2019  "I'm sure that there is something healing in the writing process":
Creative Writing Workshops for People 
with a Cancer Disease
Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 16(31), 167-185
 Tarp. K., Hellum, R., Rasmussen, A.J. & Nielsen, A.S. 2019 "Can Creative Writing, as an Add-on to
Treatment for Alcohol Use Disorder, Support Rehabilitation?"
 Alcoholism Treatment Quarterly
 Stewart-Ferrer, S., &  Rasmussen, A.J. 2019   'Human first': Teaching close reading and creative writing to medical students   Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 16(31)
Hellum, R. Lauvring, S. J. og
Nielsen, A. S..
 2017 Is training in creative writing a feasible treatment
adjunct for clients suffering from chronic alcohol-use disorder?
 Nordic Studies on Alcohol and Drugs, vol. 34(4) pp. 299 - 313
 Swisler, A. O.,  Rasmussen, A.J., 
Hellum, R., Tofte, J., Hansen, H. 
Ploug., Geil, T., Llambias, P., & Mai, A-M
 2017  SKRIVEVÆRKSTED Skrivning som innovativ indsats i rehabilitering og palliation REHPA - Videnscenter for Rehabilitering og Palliation. REHPA notat 6 

 

Bachelorprojekter og Specialer

Forfatter  År  Titel  Niveau  Studium 
Maria-Cecilie Sølund Kristiansen  2022  Tab – grebet i litteratur  BA  Litteraturvidenskab
Emma Sif Bjørbsdóttir de Neergaard,
Alberte Kristine Jakobsen
og Ida Neel Skov Jensen
 2022  Narrativ medicin i en psykologisk kontekst: Læsning og kreativ skrivning i gruppeterapi  KA Psykologi
 Kirstine Petersen  2022  LÆS VIDERE - Læsning og skrivning i online grupper for sygeplejersker som efteruddannelse KA   Litteraturvidenskab
 Tom Ingerslev Blaabjerg  2022 En kvalitativ interviewundersøgelse af medicinstuderendes personlige og faglige udbytte af at deltage i det obligatoriske kursus narrativ medicin  KA    Fysioterapi
Daphne Bidstrup  2021 Kan narrativ kompetence hjælpe den sygeplejestuderende med at skabe viden om patientpræferencer? En auto- etnografisk, narrativ medicinbaseret undersøgelse   BA  Klinisk sygepleje
 Helene Snede Andersen 2020  Sygdomsnarrativer i digital form  KA Litteraturvidenskab
Marie-Christine Juul Larsen 2020  En undersøgelse af brugen af metoderne læsning og skrivning i rehabilitering  KA  Dansk

 

SOP opgaver i gymnasiet

Forfatter  År   Titel  Fag
 Amar Khalil 2020   Højtlæsning af digte for Alzheimers patienter  Dansk A og Bioteknologi A

Sidst opdateret: 01.01.2023