Skip to main content
Mundtlighed og dialog

Undervisningens ytringshistorik

Et begreb for at elever og lærere bruger deres erfaringer med at tale sammen, når de foregriber og indgår i forskellige typer af dialoger.

Forfatter: Julie Marie Isager (jmi@hum.ku.dk) 

Undervisningens ytringshistorik er et begreb for, at elever (og lærere) tager højde for deres erfaringer med at tale sammen, når de indgår i forskellige typer af dialoger i både undervisning og ved mundtlige eksaminer.  

Begrebet er inspireret af Bachtins dialogiske teori, hvor ytringer henviser til hinanden både bagudrettet og fremadrettet. Ytringer er udsagn der er adresseret til nogen fordi vi vil noget med hinanden. Derfor har vi forventninger til hvordan det vi siger til hinanden, bliver opfattet. Men vi kan ikke være sikre på at det vi siger til hinanden, bliver opfattet som vi intenderer.  

Et eksempel på undervisningens ytringshistorik kan være sammenhængen mellem dialog i undervisning og dialog ved mundtlig eksamen. I løbet af undervisningens forløb har eleverne fået erfaringer med at tale med hinanden og læreren i de rammer som undervisningen har stillet. De gør sig fx erfaringer med at bruge begreber, at argumentere, eller med at give rigtige eller forkerte svar. Når eksamenstiden nærmer sig, bruger eleverne deres erfaringer fra undervisningen til at foregribe hvad der kommer til at ske ved mundtlig eksamen, og hvad læreren plejer at reagere positivt på i undervisningen. Ved at se tilbage på undervisningen bruger eleverne undervisningens ytringshistorik til at se frem mod eksamensytringen – de foregriber hvordan læreren og andre elever vil reagere på det de siger.  

Undervisningens ytringshistorik er central for både præsenterende tale og spontan mundtlighed. At introducere performances, eksperimentariet og præsentationsrummet så eleverne bliver overbevist om forskellen på dem, kræver formentlig at eleverne får erfaring med at læreren er pædagogisk stringent i undervisningens ytringshistorik, dvs. når de introducerer og bruger rummene.  

Undervisningens ytringshistorik hænger nært sammen med navigeringer fordi elever fortolker lærerens udsagn, reaktioner på både læremidler og elevudsagn, og i princippet kan udlægge det modsatte af det som læreren intenderer med sit udsagn.  

Læs mere om undervisningens ytringshistorik i Isager, J. M. (2021a). ”At knække lærerkoden” – En elevperspektivisk analyse af adressater ved mundtlig eksamen. Nordic Studies in Education.