Skip to main content
Mundtlighed og dialog

Velkommen til MoD! Vi er en netværksside for national og international forskning og udviklingsarbejde i uddannelserne om mundtlighed og lytning, dialog og performances i uddannelserne.

Formålet | Siden har til formål at skabe synlighed både for et forsknings- og praksisperspektiv ift. mundtlighed og dialog generelt, men også for mundtlighed og dialog i  fag og professioner mere specifikt. Vi ønsker at skabe et indblik over relevant litteratur, projekter, konferencer og kurser inden for feltet samt præsentere den aktuelle forskning og praksisudvikling - alt sammen til inspiration og videreudvikling.  

Målgruppe | Siden henvender sig til forskere og undervisere på alle uddannelsesniveauer, samt dialog-facilitatorer og andre interesserede som har fokus på mundtlighed og dialog i hverdagen, både i det offentlige og på det private arbejdsmarked såvel som til politikere lokalt og nationalt som har med uddannelse at gøre.

Inspiration |Håbet er at du som forsker, praktiker eller alment interesseret inspireres, og at du kan orientere dig om feltet. Måske bliver du sendt i retninger du ikke kendte, eller måske bliver du inspireret til at gå i dybden med en bog eller artikel du ikke vidste du savnede. Du er velkommen til at skrive til os med forslag til stof der også kunne ligge her.

Kontakt:  Hvis du ønsker at tale med os om kurser, foredrag og workshop så kontakt os:

Tina Høeghthoegh@sdu.dk | Caroline Schaffalitzky,  csm@sdu.dk | IKV efteruddannelsen, IKV-efteruddannelse@sdu.dk

Menu