Skip to main content
Mundtlighed og dialog

Projekter

Projekter

  • Dialogprojekt i Ballerup Kommune

    Udviklingsprojekt: Lige netop dette spørgsmål er omdrejningspunktet i et igangværende projekt i Ballerup Kommune. Lektor på SDU og fokusområdeleder i Center for Grundskoleforskning, Tina Høegh, har leveret forskning, viden og workshops til Ballerup.

  • Eva Dam Christensen

    Ph.d.-projekter: Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen - et didaktisk designeksperiment i udskolingselevers faglige gruppesamtaler i danskfaget (afsluttet 2021)

  • Julie Marie Isager

    Ph.d.-projekter: Hvis du vakler, er der ridser i lakken - mundtlige dansk studentereksaminer fra elevperspektiv (afsluttet 2021)