Skip to main content
Mundtlighed og dialog

Samtænkning

Samtænkning foregår i et rum i samtalen, hvori de samtalende reflekterer og skaber ny viden sammen.

Forfatter: Eva Dam-Christensen (edch@ucsyd.dk )

I samtænkningen bliver sproget et redskab til kollaborativt at skabe ny viden og ny mening. Samtænkning handler ikke om at nå frem til enighed, men om stadige, sammenhængende (muligvis uafsluttede) refleksioner, hvor de samtalende udfordrer hinandens udsagn og møder dem med modstand. I samtænkningen skabes der mulighed for at åbne et dialogisk rum; eleverne kan kollaborativt monitorere deres egne samtaler, og samtænkningen kan foregå i længere sammenhængende ytringskæder. Samtænkning og det dialogiske rum er begreber, som er lånt fra henholdsvis Littleton & Mercers begreb ´interthinking´ og Wegerifs begreb ´dialogic space´. Samtænkningen indeholder forskellige potentialer for eleverne i deres samtaler:

1. Når eleverne samtaler og samtænker, så gør de det i på forskellige måder i et dialogisk rum, hvori ord og tanker kan uddybe og/eller udvide samtalen med nye perspektiver. Det dialogiske rum kan åbnes, udvides og/eller uddybes i samtænkningen (Wegerif, 2011; 2013).

2. De samtalende taler i længere sammenhængende ytringskæder. Ytringskæder er kæder, hvori mening konstrueres gennem flere sammenhængende ytringer, som skaber mulighed for samtænkning og åbning af et dialogisk rum.

Når eleverne bruger de forskellige samtaletyper (undersøgende, debatterende, associerende og kreative, se De fire samtaletyper), så både ´sam´taler og ´sam´tænker de i samtalen. De lader den mundtlige samtale blive et refleksionsredskab, og i denne samtænkning kan de skabe, eller åbne, et dialogisk rum (Mercer, Wegerif & Major, 2020, s. 21). Det er et rum, som der er mulighed for at udvide, fx med udefrakommende nye informationer eller lignende eksempler, eller mulighed for at uddybe, fx ved at inddrage yderligere forklaringer, begrundelser eller overvejelser til at belyse det, som gruppen aktuelt drøfter. Samtænkningen viser sig på forskellige måder og skaber rum for elevernes udvikling af ny viden og nye perspektiver, i og med at de hver især bringer viden og holdninger i spil med hinanden i ´sam´-talen.

Læs mere om samtænkning her:
Dam-Christensen, Eva (2021). Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen. Et didaktisk designeksperiment i udskolingselevers faglige gruppesamtaler i danskfaget. UC Knowledge - University Colleges Knowledge database (ucviden.dk)