Skip to main content
Mundtlighed og dialog

Kollaborativ samtalemonitorering

Kollaborativ samtalemonitorering er en kollektiv og reflekterende samtaleanalyse af en tidligere gennemført samtale.

Forfatter: Eva Dam-Christensen (edch@ucsyd.dk )

Begrebet ´kollaborativ samtalemonitorering´ definerer de samtalendes metasamtale. Det er et begreb, der kan sige noget om de samtalendes tænkning om tænkning. Det er en refleksiv opmærksomhed overfor egne tidligere samtaler. 

Kollaborativ samtalemonitorering kan beskrive de samtalendes opmærksomhed overfor deres eget tidligere mundtlige engagement i en samtale. De samtalendes fælles mundtlige selvrefleksion er en proces, der kan beskrives ud fra, hvordan de abstraherer fra deres samtale, bevæger sig op i et ´helikopterperspektiv´ og kommer med kommentarer til deres egen tidligere tænkning. En sådan selvmonitorering og refleksion er en vigtig indikator for en kritisk og en kreativ tænkning, og den inkluderer metakognition og tænkning om tænkning.

Det er ikke en løbende opmærksomhed overfor de samtalendes egen samtale i nuet, men en italesat opgave, hvori de kollaborativt monitorerer en tidligere samtale. De samtalende er bevidste om, at de skal analysere en tidligere gennemført samtale i fællesskab fx igennem en lydoptagelse eller transskription for at få øje på deres egen samtale. De er kollaborative, når de i fællesskab drøfter et tema og monitorerer deres tidligere samtale. 

Læs mere om kollaborativ samtalemonitorering her:
Dam-Christensen, Eva (2021). Kritisk undersøgende samtaler i elevernes gruppearbejde i skolen. Et didaktisk designeksperiment i udskolingselevers faglige gruppesamtaler i danskfaget. UC Knowledge - University Colleges Knowledge database (ucviden.dk)