Skip to main content

Beredskab på SDU

Beredskab på Syddansk Universitet

SDU’s fælles koncept for beredskab er forankret i direktionsbeslutningen fra efteråret 2013. I løbet af 2014 er der iværksat en række tryghedsskabende tiltag på alle universitetets campusser. Disse tiltag er beskrevet på disse sider.

Principper

Det fælles koncept for beredskab indbefatter følgende overordnede principper:

  • Beredskabet er tryghedsskabende for universitetets medarbejdere, studerende og gæster. På områder med fast tilknyttet personale vil instrueret personale tage hånd om beredskabet. På områder hvor studerende og gæster af universitetet opholder sig, vil der blive informeret om beredskabet.
  • Beredskabet har let genkendelige informationer og instrukser uanset hvor på universitetet man befinder sig. Materialet er udformet under et fælles layout og forankret lokalt.
  • Beredskabet integreres i allerede udarbejdet og synligt materiale så det driftsmæssigt vedligeholdes. Den daglige opmærksomhed understøtter, at den rette reaktion på hændelser vælges intuitivt.

Det er et kardinalpunkt, at beredskabsarbejdet er forankret i dagligdagen. Her benyttes eksisterende og kendte kommunikationsformer. Systemerne sikres vedligeholdt gennem en forenklet drift. Beredskabet er kendt og fungerer dermed, når hændelsen indtræder. Fx benyttes flugtvejsskilte til at sikre at flugtvejene er friholdte i hverdagen.

Lokale beredskabsplaner

Hver enkelt enhed har lokalt udarbejdet beredskabsplaner. Planerne er bygget op omkring fælles instrukser og handlinger og er i hvert enkelt tilfælde udarbejdet på baggrund af en risikovurdering.

Beredskabsplanen skal medvirke til at reducere antallet af alvorlige hændelser med risiko for tab af liv, personskade og tab af værdier og sikre at daglig drift genoprettes så hurtigt som muligt. Kommunikationskanaler og snitfladeproblematikker skal ligeledes være kendte og indøvede for at fungere.

De lokale beredskabsplaner findes i en samlet oversigt under fanen "lokale beredskabsplaner" samt under hvert instituts eller områdes side på www.sdu.dk

Informationsmateriale

Under siden "informationsmateriale" er en række temaer vedr. beredskab på SDU beskrevet mere detaljeret og de vejledninger som er udarbejdet i forbindelse med beredskabet, kan også rekvireres på disse sider.

Teknisk Service Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230

Sidst opdateret: 24.02.2022