Skip to main content
Hjem

Information til sundhedsprofessionelle

Flere sundhedsprofessionelle får i disse år øjnene op for samspillet, der ligger i patienters fysiske og psykiske helbred, både når det kommer til forebyggelse og behandling af sygdom.

Når en iskæmisk hjertepatient med symptomer på angst og/eller depression ikke får psykologisk hjælp, rammer det derfor patientens mulighed for at trives psykisk såvel som fysisk.

Når angst og depression fylder mindre hos patienterne, kan det føre til, at patienterne bedre kan håndtere og prioritere rehabilitering, såvel som livstilsændringer, der kan forebygge, at deres sygdom forværres.

Behandlingen i eMindYourHeart bygger fortrinsvist på værdibaseret kognitiv terapi. I terapien fokuserer patienten fortrinsvis på følgende:

  • Håndtering og mestring af de psykiske aspekter relateret til iskæmisk hjertesygdom;
  • Håndtering af angst og depressionssymptomer;
  • At sætte en ny retning for livet, igennem fokus på patientens livsværdier.

Online kognitiv terapi er tidligere afprøvet på andre patientgrupper med en høj succes rate og er ligeså effektiv som face-to-face terapi. Det er imidlertid første gang, at online kognitiv terapi afprøves på patienter med iskæmisk hjertesygdom i Danmark.

Behandlingen er skræddersyet til målgruppen ved blandt andet at fokusere på de særlige sundhedspsykologiske problemstillinger, der er ved de overlappende symptombilleder imellem angst og iskæmisk hjertesygdom. Endvidere har hjertepatienter med symptomer på angst og depression været med til at udvikle dele af behandlingen.

Mange patienter oplever eksempelvis at have en særlig høj grad af angst, når fysiske angstsymptomer som kraftig hjertebanken forveksles med tegn på hjertesygdom.

Igennem behandlingen får patienterne derfor konkrete psykologiske redskaber og strategier, der er målrettet deres unikke problematikker i både at have iskæmisk hjertesygdom og samtidig angst og/eller depression.

En patients oplevelse med eMindYourHeart, 2020

Sidst opdateret: 04.09.2020