Skip to main content
Ældrevelfærd og alkohol - en vanskelig cocktail

Søren Harnow Klausen (professor) er projektleder. Han undersøger bl.a. hvordan man kan forstå et godt ældreliv på de ældres egne præmisser og hvordan gensidig tilpasning af værdier og forventninger kan fremme velbefindende, og arbejder med at udvikle en mere fleksibel forståelse af selvbestemmelse.

 

Jakob Emiliussen (postdoc) er psykolog, ansat ved Klinisk Institut ved SDU. Han er arbejder med fænomenologisk analyse og har særligt undersøgt opfattelser af alkoholbrug og livskvalitet på plejecentre.

 

Søren Engelsen (postdoc) er filosof. Han undersøger særligt emotioners betydning for interaktionen mellem plejepersonalet og de ældre, og hvilke kompetencer der er særligt vigtige for at kunne sikre de ældres velbefindende. 

 

Regina Christiansen (ph.d.-studerende) er filosofi med sidefag i antropologi. Hun studerer især værdiers betydning for interaktionen mellem plejepersonalet og de ældre.  

 

Anette Søgaard Nielsen (professor MSO, Enheden for Klinisk Alkoholforskning, SDU og Region Syd) bidrager til projektet med særlig viden om alkoholbrug og alkoholkultur. 

Sidst opdateret: 21.02.2024