Skip to main content

Spin-out

Som forsker vurderer du sammen med  SDU RIOs forretningsudviklere, om etableringen af et spin-out er den rigtige beslutning for dig og din opfindelse. Vi kan hjælpe dig med at modne dit forskningsprojekt, så det retter sig mod et spin-out.

Det er ofte dig som forsker, som er drivkraften bag etablering af en virksomhed, mens SDU RIO bidrager med forbindelser til investorer, professionelle entreprenører, relevante bestyrelsesmedlemmer og mentorer.

 

Overvejelser ved etablering af et spin-out

Inden du for alvor  går ind i processen med at etablere et spin-out, er der en række spørgsmål - professionelle som private - som du bør overveje.

Et spinout kan være vejen til at få din opfindelse kommercialiseret. Inden du etablerer et spinout, bør du overveje følgende:

  • Har opfindelsen/produktet potentiale til flere produkter fra samme teknologi? (få virksomheder overlever på ét produkt alene)
  • Har opfindelsen/produktet tilstrækkelig stor konkurrencefordel? Kan det tiltrække investorer?
  • Er de mulige indtægter tilstrækkelige til at opretholde et nyt selskab?

Din rolle kan spænde fra medejer og grundlægger til direktør eller bestyrelsesmedlem. Det afhænger af dine specifikke mål, interesser og kompetencer. Du bør tage din personlige rolle nøje i betragtning, når du overvejer at kommercialisere din opfindelse gennem et spinout.

Chancen for succesfuld finansiering og kommercialisering bliver øget betydeligt, når du som forsker er involveret fra start – især i de tidlige år.

Det er vigtigt, at du også gør dig en række private overvejelser, inden at du starter op som selvstændig, idet din beslutning også har indflydelse på dit privatliv.  

  • Hvem ønsker du at hjælpe? Hvad er din motivation?
  • Hvad er du villig til at investere privat og professionelt i tid og penge?
  • Gør et spinout dit mål nemmere eller hårdere?
  • Hvor står du, hvis din virksomhed ikke lykkedes?
  • Hvilken rolle ønsker du at spille i selskabet?

 

Etablering af et spin-out i samarbejde med SDU eller Region Syddanmark (RSD)

Er etablering af et spin-out den foretrukne måde til kommercialisering, tager SDU RIOs forretningsudviklere kontakt til Science Ventures Denmark A/S (SVD), der står for at stifte selskabet samt hjælpe med at sætte selskabet op. Der er en høj grad af samarbejde mellem SVD og SDU RIOs forretningsudviklere, og det er projektspecifikt, hvem af de to parter, der gør hvad.

 

Hvem er Science Ventures Denmark A/S (SVD)?

SVD er 100 procent ejet af SDU, og dets forretningsområde er kommercialisering af opfindelser, know-how og teknologier, som er udviklet på eller kan videreudvikles på universiteter, hospitaler og andre forskningsinstitutioner.  Siden 2007 har private investorer investeret mere end et hundrede millioner euros i spin-outs gennem SVD.

Læs mere om SVD på deres hjemmeside

 

Hvad sker der, hvis SDU RIOs forretningsudviklere stopper kommercialiseringsprocessen og leverer rettighederne tilbage til mig?

Du vil blive tilbudt muligheden for at overtage ejerskabet af patentet. SDU sørger for, at overførslen bliver registreret ved de relevante myndigheder. Herefter er du fri til personligt at forfølge kommercialiseringen af din opfindelse, blot dette sker i din fritid og efter aftale med din institutleder.

 

Spørgsmål?

Hvis du har et spørgsmål, er du velkommen til at kontakt SDU RIOs forretningsudviklere.

Kontakt os

Tilbage til forsiden

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 25.09.2020