Skip to main content
Pontoppidan Centret

Skjerbæk-arkivet

Materiale af og om Henrik Pontoppidan

Skjerbæk-arkivet er samlet af ægteparret Thorkild og Esther Skjerbæk og indeholder trykte materialer i form af udgaver af Henrik Pontoppidans værker, både danske og oversatte, antologibidrag, artikler (original og fotokopi), og anden sekundærlitteratur såsom litteraturhistorier m.m. og en del avisudklip.

Kartotekskort

Arkivet indholder tillige selve kartotekskortene, som er blevet brugt til den Pontoppidan-bibliografi, som blev færdiggjort af René Herring i samarbejde med Det danske Sprog- og Litteraturselskab (Esther og Thorkild Skjerbæk: Henrik Pontoppidans forfatterskab. En bibliografi. Bearbejdet og redigeret af René Herring. Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/Det Kongelige Bibliotek (2006).

Opbevaring på SDUB

Indsamlingen af materialet er foregået fra ca. 1959 og frem til Thorkild Skjerbæks død i 1998. Herefter blev materialet først deponeret hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab til brug for Herrings arbejde med bibliografien og siden hen overdraget til Syddansk Universitetsbibliotek SDUB, hvor samlingen nu opbevares.

Kontakt

Arkivet opbevares af Syddansk Universitetsbibliotek og er ikke registreret elektronisk endnu, men arbejdet er i gang. Der findes en trykt registrant over indholdet i samlingen, som det er muligt at få en kopi af ved henvendelse på specialcollections@bib.sdu.dk eller til forskningsbibliotekar Kamilla J. Husen kamillajh@sdu.dk. Her er det også muligt at anmode om adgang til hele arkivet.

Mere information

På Pontoppidanselskabets hjemmeside findes også oplysninger om arkivet:

Kontakt

For mere information om Skjerbæk-arkivet kontakt SDU Bibliotek

specialcollections@bib.sdu.dk

Henrikpontoppidan.dk

Læs mere på Pontoppidan Selskabets portal for læsere, studerende, lærere og forskere

henrikpontoppidan.dk

Sidst opdateret: 05.11.2023