Skip to main content
Pontoppidan Centret

Om Centret

Samtalestation og drivkraft

Pontoppidan Centret ved Syddansk Universitet vil etablere overblik over, være samtalestation for og drivkraft i Pontoppidanforskningen i Danmark og i udlandet. Aktuelle forskningsmæssige samarbejdspartnere er H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet, Center for Grundtvigforskning ved Aarhus Universitet, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, projekt MeMo (Measuring Modernity: Literary and Social Change in Scandinavia 1870-1900) under Carlsbergfondet og Københavns Universitet og projekt Aesthetics of Protestantism in Northern Europe (Universiteterne i Freiburg og Strasbourg).

Vi vil samarbejde og udveksle inspiration og synsvinkler med det store frivillige arbejde, der gennem mange år er gjort i Pontoppidan Selskabet og omkring netstedet Henrikpontoppidan.dk med dets utroligt rige tekst- og vidensbase.

Organisering

Centret

Daglig ledelse, udarbejdelse af strategi fondsansøgninger, forsknings- og formidlingsaktiviteter m.v.

 

Styregruppe

Overordnet styring af strategi og budget.

 

Task force

Pontoppidan Centrets task force er en gruppe videnskabelige medarbejdere ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, der har forsket i Henrik Pontoppidans forfatterskab eller har en særlig interesse i det ud fra deres fagspecifikke indfaldsvinkler. De fungerer som en intern rådgivningsgruppe for centerlederen med henblik på sparring omkring projektidéer, fondansøgninger, formidlingsinitiativer m.v.

 

Referencegruppe

Formålet med Pontoppidan Centrets referencegruppe (Advisory Board) er at sikre forbindelseslinjerne mellem centret og vigtige interessenter uden for SDU, der hver på deres måde arbejder med enten Pontoppidans forfatterskab eller med kanoniske danske forfatterskaber og spørgsmålet om forvaltningen af den litterære arv i nutiden. Referencegruppens medlemmer skal optræde som ambassadører for Pontoppidan Centret i offentligheden og rådgive, inspirere og sparre med centerledelsen omkring forsknings-, uddannelses- og formidlingsmæssige ideer og samarbejde og koordinere omkring særlige projektfremstød. Henrik Pontoppidans forfatterskab er genstand for stor folkelig interesse og nyder stor bevågenhed hos kulturpersonligheder og meningsdannere i offentligheden, og referencegruppens medlemmer er også udvalgt med henblik på at Pontoppidan Centrets arbejde hele tiden kan blive iltet af den offentlige interesse og de formidlingsmæssige kredsløb uden for de forsknings- og uddannelsesmæssige sammenhænge. 
Vision

Læs Pontoppidan Centrets visionspapir her

Visionspapir

Organisering

Se Pontoppidan Centrets organisering her

Organisationsdiagram

Sidst opdateret: 05.11.2023