Skip to main content
Pontoppidan Centret

Birgitte Darger

Lektor
Christianshavns Gymnasium

Birgitte Darger er lektor ved Christianshavns Gymnasium og medlem af bestyrelsen for Dansklærerforeningens sektion for stx og hf. Birgittes baggrund er uddannelse fra Litteraturvidenskab, medvirken i forskningsprojekter om urbanitet og modernitet og en master i gymnasiepædagogik. Hun har undervist i dansk i gymnasiet i snart 25 år og i en årrække ved uddannelsen af gymnasielærere i teoretisk pædagogikum. Birgitte har gennem flere år været formand for Dansklærerforeningens bestyrelse for stx og hf, hvor hun nu er menigt medlem og ansvarshavende for tidsskriftet Dansknoter.  Hun har udgivet flere lærebøger til danskfaget.

Birgitte Darger