Skip to main content
Forside

Søvn og skærmtid

Formålet med søvn- og skærmtidsindsatsen er:

  • At tilskynde til god søvnpraksis hos skolebørn
  • At fremme gode skærmvaner i den enkelte familie og i klassen
  • At mindske kløften mellem forældres og børns opfattelse af det digitale liv.

Det vil vi opnå gennem interventionskomponenter henvendt til henholdsvis forældre og børn. Forældrene vil blive inviteret til workshops samt modtage anbefalinger og inspirationsark via mail, hvilket skal give forældrene den nødvendige viden om søvnens og skærmens betydning for børns trivsel, læring, udvikling og sociale liv samt værktøjerne til at handle på baggrund af denne viden.

 

Børnene vil forinden hver forældreworkshop deltage i et undervisningsforløb i klassen. I undervisningen præsenteres samme emner som til forældreworkshoppen – blot i børnehøjde.

 

Forældreworkshops, anbefalinger og inspirationsark

I løbet af den toårige projektperiode afholder vi tre forældreworkshops, der har gode skærmvaner og god søvnhygiejne som omdrejningspunkt. Ved den første workshop præsenteres Generation Sunde Børns anbefalinger omkring balancerede søvn- og skærmvaner.

 

For at understøtte forældrenes motivation til at arbejde med søvn- og skærmvaner i familien udsendes der efter hver workshop et inspirationsark, som introducerer viden om søvn- og skærmvaner samt opmuntrer forældrene til at reflektere over familiens vaner.

 

Desuden introducerer inspirationsarkene værktøjer, som forældrene kan bruge til at understøtte indførelsen og vedligeholdelsen af skærmaftaler samt forslag til aktiviteter, som forældre og børn kan lave i fællesskab for at åbne dialogen og øge forståelsen mellem forældre og barn.

 

Undervisningsforløb for børnene

Der gennemføres tre undervisningsforløb i klassen i løbet af projektets toårige periode. Hvert undervisningsforløb vil blive afholdt umiddelbart inden forældreworkshoppen, så forældre og børn præsenteres for indholdet samtidig. Forløbene gennemføres af en af klassens lærere, og hvert forløb indeholder undervisningsmateriale til 2-4 lektioner.

Skriv til os!

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til os.

Kontakt

Sidst opdateret: 10.01.2024