Skip to main content

Søvn og skærmtid

Forældreorienteret indsats men med børnene i centrum

Formålet med søvn- og skærmtidsindsatsen er:

  • At tilskynde til god søvnpraksis hos skolebørn
  • At fremme gode skærmvaner i den enkelte familie og i klassen
  • At mindske kløften mellem forældres og børns opfattelse af det digitale liv.

Det vil vi opnå gennem to interventionskomponenter – forældreworkshops og inspirationsark, som samlet skal give forældrene den nødvendige viden om søvnens og skærmens betydning for børns trivsel, læring, udvikling og sociale liv samt værktøjerne til at handle på baggrund af denne viden.

Forældreworkshops og inspirationsark

I løbet af den toårige projektperiode afholder vi fire forældreworkshops, der har gode skærmvaner og god søvnhygiejne som omdrejningspunkt.

For at understøtte forældrenes motivation til at arbejde med søvn- og skærmtid i familien udsendes der løbende inspirationsark, som introducerer viden om søvn og skærmbrug samt opmuntrer forældrene til at reflektere over familiens skærmvaner.

Desuden introducerer inspirationsarkene værktøjer, som forældrene kan bruge til at understøtte indførelsen og vedligeholdelsen af skærmregler samt forslag til aktiviteter, som forældre og børn kan lave i fællesskab for at åbne dialogen og øge forståelsen mellem forældre og barn.

Dialog uden løftede pegefingre

Workshops og inspirationsark lægger op til dialog uden løftede pegefingre. Eksempelvis er det vigtigt, at enhver specifik skærmtidsregel bestemmes af familierne og ikke af forskerne eller klassens lærere.

Som en del af den samlede indsats vil de enkelte klassers forældreråd få tilsendt et aktivitetskatalog, som skal inspirere til mere samvær - også uden skærm - og opfordrer til fælles aktiviteter for klassen i lokalområdet.

Skriv til os!

Hvis du har spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til os.

Kontakt

Sidst opdateret: 24.08.2023