Skip to main content
Forside

Lokalsamfund og nationale aktører

Generation Sunde Børn indebærer et tæt samarbejde med og mellem alle aktører rundt om børnene; familien, skolen, foreningerne, SFO’en, kommunen og supermarkedet – og naturligvis børnene selv.

 

I løbet af projektperioden involverer vi på forskellig vis nationale organisationer, kommunale repræsentanter og lokale ildsjæle i projektet. 

 

Lokalsamfundet omkring skolerne

I seks udvalgte lokalsamfund (Kerteminde, Nordfyn, Høje-Taastrup, Glostrup, Rødovre og Frederiksberg) inviterer vi lokale aktører med ind i projektet. Det kan være repræsentanter for skolen, SFO’en, skolebestyrelsen, idrætsforeninger, sociale boligforeninger, kulturinstitutioner eller kommunen.

 

Formålet er at skabe lokalt engagement, ejerskab og initiativ for at fremme trivsel og sundhed hos lokalområdets børn.

 

Hvad gør vi i lokalområdet?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvornår finder workshopsene sted?

Workshopsene i de seks lokalsamfund afholdes fra november 2023 til marts 2024.

 

I oversigten under kan du se dato og sted for workshopsene i hver af de seks lokalsamfund. Alle workshops finder sted i tidsrummet kl.16.30-19.30.

 

 Lokalsamfund  Workshop 1  Workshop 2  Sted
 Kerteminde  15.11.2023  05.12.2023  Munkebo Idrætscenter
 Taastrup  09.01.2024  23.01.2024  Taastrup Realskole
 Frederiksberg  11.01.2024  25.01.2024  Medborgercenteret Nordens Plads
 Rødovre  08.02.2024  27.02.2024  Valhøj Skole
 Nordfyn  01.02.2024  22.02.2024  Bogense Skole
 Glostrup  07.03.2024  19.03.2024  Vestervang Skole

 

Er du interesseret i at deltage i workshopsene i dit lokalområde, eller er du nysgerrig på at høre mere, er du velkommen til at skrive til:

 

Anders Blædel, projektleder i Forebyggelseslaboratoriet: anders.blaedel.gottlieb.hansen@regionh.dk

Maja Vilhelmsen, ph.d. stipendiat i Generation Sunde Børn: maja.vilhelmsen@regionh.dk

 

Inddragelse af nationale aktører

Generation Sunde Børn er i dialog og sparring med en række nationale aktører.

 

Det gør vi for at:

  • Skabe støtte til projektet
  • Sikre, at Generation Sunde Børn er forankret i en fælles forståelse af de bagvedliggende årsager til børneovervægt i Danmark
  • Bygge videre på eksisterende succesrige initiativer
  • Skabe kontakt til relevante nationale og lokale aktører, herunder bidrage til at sundheds- og trivselsfremmende tilbud hos fx NGO’er igangsættes lokalt.

 

Startskud for involvering af nationale aktører

I efteråret 2022 inviterede Generation Sunde Børn offentlige og private organisationer, virksomheder og myndigheder med viden og erfaring indenfor børns hverdagsliv og trivsel til at deltage i et introduktionsmøde og to workshops.

 

Deltagerne brugte viden og erfaringer til at kortlægge de mange faktorer, der kan spille en rolle for vægtudviklingen i barndommen i en dansk kontekst.

 

Kortlægningen blev brugt til at identificere områder for indsatser og ideer til konkrete tiltag, der kan skabe bedre rammer for sundhed og trivsel blandt børn. Det tages med videre i de seks lokalsamfund, hvor projektet kører.

 

Generation Sunde Børn er løbende i dialog med de nationale aktører, fx hvis de har en relevant lokalafdeling, har aktiviteter i et af vores seks projektområder, eller sidder med praksisnær erfaring på et relevant indsatsområde.

 

Forebyggelseslaboratoriet

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium understøtter arbejdet med at involvere både nationale og lokale aktører i Generation Sunde Børn.

Læs mere her!

Skriv til os!

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os.

Kontakt

Vi er i fuld gang!

To workshops er allerede afholdt i Kerteminde. Her kom mange gode tiltag på bordet:

  • Mormors kolonihavehus
    En mobil kultur-container for lokalområdets børn efter skoletid. 

  • Forenings-5-kamp:
    Børnene dyster i forskellige idrætsgrene, når de lokale foreninger besøger skolen til en fælles aktivitetsdag.

Deltagerne på de afholdte workshops arbejder nu med at realisere de to tiltag, med støtte fra Generation Sunde Børn. 

Sidst opdateret: 05.01.2024