Skip to main content
SOC
Konference

Forskning om udflytning af statslige arbejdspladser præsenteret i Bruxelles

En national landdistriktskonference satte fokus på udviklingen i landdistrikterne. CLF-forskning var på programmet.

I juni samlede EU Kommissionen politikere, myndigheder og andre interessenter til konferencen ”The Rural Pact Conference” i Bruxelles.

Konferencen er en del af EU Kommissionens vision om at skabe stærkere og mere forbundne, velstående og modstandsdygtige landdistrikter – en vision, som blandt andet har ført til en såkaldt landdistriktspagt.

Konferencens mål var at samle engagement til at nå den langsigtede vision for EU’s landdistrikter, og deltagerne skulle blandt andet være med til at udforme ledelsen af landdistriktspagten.

På konferencen præsenterede Torben Dall Schmidt resultaterne af sit studie om Udflytning af statslige arbejdspladser, som han har lavet sammen med Gunnar Lind Haase Svendsen, Jens Fyhn Lykke Sørensen og Peter Sandholt Jensen.

I studiet undersøgerne forskerne den effekt, som udflytningen af statslige arbejdspladser har haft på de lokale arbejdsmarkeder. 

Du kan læse hovedresultaterne af studiet her

*Copyright til videoen: European Commission 2022

Redaktionen afsluttet: 16.07.2022