Skip to main content

Undersøgelsen

Andelen af ældre mennesker i forhold til hele befolkningen er højere i Europa end på noget andet kontinent. ”Det aldrende samfund” er et fænomen, som vi også vil mærke konsekvenserne af langt inde i dette århundrede. SHARE (også kaldet ”50+ i Europa”) et det første studie af denne slags til at undersøge de forskellige måder, hvorpå personer på 50 år eller derover lever. 27 EU-medlemsstater samt Israel tager del i undersøgelsen. Data bliver indsamlet hvert andet år, og det startede i 2004 med første bølge. I 2017 afsluttede vi dataindsamlingen for bølge 7, og planen er, at SHARE slutter i 2023 med den 10. og sidste bølge.

Spørgeskemaet

I forbindelse med SHARE-undersøgelsen interviewes personer i alderen 50 år og opefter, som repræsenterer et bredt udsnit af den europæiske befolkning. Udvælgelsen af deltagere er baseret på tilfældigt udtræk. Ægtefæller til udtrukne personer er ligeledes blevet interviewet – også selvom de er yngre end 50 år. Selve spørgeskemaet indeholder spørgsmål vedrørende demografi, helbred og socioøkonomiske forhold. Alle spørgeskemaer, danske såvel som det generiske, kan findes på SHAREs officielle hjemmeside. 

Samarbejdspartnere

Det er Danmarks Statistik (DST Survey), som indsamler de danske besvarelser til SHARE-undersøgelsen. Syddansk Universitet har samarbejdet med DST Survey (tidligere SFI Survey) siden den første indsamling i 2004.

Syddansk Universitet samarbejder desuden med flere andre danske universiteter og institutioner. Læs mere om dette på siden  REGLINK-SHAREDK.

Funding

Europæisk funding

Indsamling af SHARE-data (bølge 1-3 i Danmark) er hovedsageligt finansieret fra den Europæiske Kommission gennem det 5. rammeprogram (project QLK6-CT-2001- 00360 under det tematiske program "Quality of Life"). Yderligere finansiering er kommet fra U.S. National Institute on Aging (U01 AG09740-13S2, P01 AG005842, P01 AG08291, P30 AG12815, Y1-AG-4553-01 and OGHA 04-064). Indsamlingen af de danske SHARE-data i bølge 5 blev delvist finansieret herfra. Læs mere om den europæiske funding her.  

National funding 

Ud over de internationale fonde har flere nationale fonde bidraget til SHARE. I bølge 4 blev SHARE-DK finansieret af midler fra ”Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE), og bølge 5 blev finansieret af Syddansk Universitet (Institut for Sundhedstjenesteforskning) i samarbejde med NIA. Bølge 6 og 7 blev dækket af midlerne fra partneren i REGLINK-SHAREDK konsortiet samt midler fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Bølge 8 er dækket af midler fra parterne i REGLINK-SHAREDK-konsortiet samt en bevilling fra Carlsberg fonden. Til bølge 9 og 10 er der bevilget beløb fra parterne i REGLINK-SHAREDK-konsortiet samt fra Trygfonden, Veluxfonden og Helsefonden.  

Sidst opdateret: 23.07.2021