Skip to main content
SafeChilDe
Bevilling

Nyt projekt skal hjælpe børn med at navigere i misinformation

Det kan være svært at spotte fake news på sociale medier, hvor børn også er mål for misinformation. Nu vil SDU-forskere med støtte fra TrygFonden kaste lys over, hvordan børn oplever mødet med misinformation. Her fortæller Lene Heiselberg mere om projektet.

Hvad går projektet ud på?

Projektet hedder SafeChilDe - Safeguarding children's democratic agency: Tools to navigate mis- and disinformation on social media.

Især børn og unge er udsatte og i risiko for at modtage og dele misvisende, vildledende og løgnagtige informationer, der kan påvirke deres holdninger og skade deres tro på, tillid til og deltagelse i demokratiet. Det er derfor nødvendigt at bygge på børns eksisterende kompetencer og derigennem styrke deres evne til at afkode og kritisk vurdere sandhedsværdien af information på de sociale medier.

Initiativer på området har indtil videre mest været målrettet voksne og unge. SafeChilDe sætter tidligere ind og har fokus på danske skolebørn i alderen 5-12 år. Der foreligger kun begrænset forskningsbaseret viden om denne aldersgruppes erfaringer med misinformation på de sociale medier, som fx TikTok, Snapchat og YouTube.

Ikke desto mindre står det klart, at børn allerede i en tidlig alder kan udsættes for forskellige typer af misinformation – fx via influencere – potentielt uden at forældrene er vidende om det og med risiko for skadelige konsekvenser. Det er derfor afgørende at få indsigt i, hvordan børnene selv oplever mødet med misinformationen.

Hvordan vil I undersøge det?

Forskningsprojektet rummer tre dele, der tilsammen afdækker problemet, udvikler et anvendeligt produkt og affatter løsningsorienterede principper.

  • Først afdækker vi, hvordan nuværende lovgivning regulerer problemet, og hvilke principper lovgivningen er bygget op omkring.
  • Dernæst hvordan danske skolebørn i alderen 5-12 år oplever, reagerer på og kritisk forholder sig til misinformation på de sociale medier.
  • Med afsæt i resultaterne vil vi derefter udvikle et online læringsspil, der træner børnene i selv at gennemskue og skelne misinformation fra sandfærdig information.

For at kunne dække så bredt et fokus er forskningsgruppen tværfaglig og forankret ved Digital Democracy Centre. Den består af Ayo Næsborg-Andersen fra Juridisk Institut, Claes de Vreese fra the Digital Democracy Centre, Thomas Enemark Lundtofte fra Institut for Design, Medier og Uddannelsesvidenskab, Jonas Nygaard Blom og mig selv fra Center for Journalistik.

Hvilke perspektiver kan forskningen have for det omgivende samfund?

Fundamentet for SafeChilDe er børnene; de er demokratiets fremtid. Målet er at skærpe børnenes kritiske færdigheder og handlekraft til at navigere sikkert gennem løgne og sandheder på de sociale medier og derved skabe trygge rammer om deres demokratiske dannelse og medborgerskab.

Hvordan håber I, at andre kan få gavn af jeres forskning?

Samlet set gør SafeChilDe de yngste skolebørn i stand til at navigere i strømmen af pålidelig og upålidelig information på sociale medier, og bidrager dermed til børns følelse af sikkerhed, når de færdes på sociale medier. Og det er til gavn for samfundet og demokratiet som helhed, når børnene bliver voksne, og dermed har projektet en langsigtet socialiserende effekt.

Forskningen er også med til at give et billede af, hvordan børn i det hele taget møder misinformation, og hvad de i forvejen stiller op med informationerne, så vi ikke skal basere vores antagelser på frygt alene.

Hvad betyder det for din forskerkarriere, at du får denne bevilling?

Jeg er enormt glad for og ydmyg over at modtage en bevilling fra TrygFonden. Bevillingen giver mig mulighed for at samle en gruppe dygtige forskere omkring et yderst væsentligt projekt. Desuden skal vi ansætte to postdocs og en ph.d.-studerende. Det gør, at vi virkelig kan rykke noget på området. Derudover giver bevillingen mulighed for, at jeg kan styrke mine forskningslederkompetencer.

Mød forskeren

Lene Heiselberg er lektor på Center for Journalistik og tilknyttet Digital Democracy Centre på SDU, og hun står i spidsen for forskningsprojektet SafeChilDe.

Kontakt

Mere om projektet

  • Projektet hedder SafeChilDe – Safeguarding children’s democratic agency: Tools to navigate mis- and disinformation on social media.
  • Det er støttet af TrygFonden med 5 mio. kroner.
  • I projektet deltager forskere fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Humanistiske Fakultet på SDU.

                                                                                                                                                                        

Redaktionen afsluttet: 20.09.2023