Skip to main content
FLASH

FLASH

Afdeling S og FLASH inviteret til at møde det nye Regionsråd

Regionsrådet kom på rundtur på Odense Universitetshospital, og skulle selvfølgelig introduceres til OUHs mange tiltag indenfor digitalisering og forskning

FLASH Center for Leverforskning går hånd i hånd med "vores" hospitalsafdeling: Afdeling for Medicinske Mavetarm- og Leversygdomme. Derfor føltes det som en ekstra stor fjer i hatten, da cheflæge Benedicte Wilson og chefsygeplejerske Louise Vestring var inviteret til at fortælle de nyvalgte politikere i Sundhedsudvalget for Region Syddanmark hvordan digitale redskaber gør hverdagen lettere og patientbehandlingen bedre hos indlagte og ambulante patienter. Efterfulgt af Maja Thiele og hospitalsdirektør for forskningen, Kim Brixen, som forklarede hvorfor investering i forskning er en rigtig god investering: FLASH's elitecenterbevilling i 2017 er indtil videre 25-doblet i form af internationale og nationale bevillinger hvor FLASH er partner, til direkte gavn for den patientnære forskning i leversygdomme. Kære politikere: Vi håber at I næste fire år vil blive ved med at støtte op om forskning og digitalisering på OUH og hele Region Syddanmark; så skal vi nok leve op til til jeres tillid!
Redaktionen afsluttet: 30.05.2022