Skip to main content
DA / EN

Forskning

Vi undersøger ferske og marine økosystemer inden for en lang række emner, herunder biogeokemi i jord og sediment, søer, vandløb, vådområder, kysthabitater (saltmarsk, havgræsser, blåmuslinger, stenrev) og kystområder samt pelagiske fødekæder og bentisk fauna- og fiskeøkologi. Af anvendt forskning kan nævnes bæredygtig udnyttelse af fosfor i spildevandssystemer, høst af naturlige marine produkter og blå vækst. 

Klimatilpasningsprojekter i gruppen består af miljørigtige løsninger til regnvandsbassiner og naturbaserede løsninger til kystbeskyttelse. 

Sidst opdateret: 13.02.2024