Skip to main content
Forskningsenheden for Almen Praksis

Symptomer i befolkningen – hvad er afgørende for, om vi søger læge?

I et netop afsluttet ph.d.-projekt har vi forsøgt at kortlægge symptomoplevelser i befolkningen. I hvilken grad præsenteres symptomoplevelser i netværket af nære relationer? Og i hvilken grad involveres praktiserende læger og andre professionelle? Hvis man ikke har et tilgængeligt personligt netværk, ser det ud til, at brugen af den praktiserende læge øges. Derudover er tærsklen for at opsøge almen praksis med symptomer afhængig af personens alder, graden af bekymring samt påvirkningen af dagligdagen. Sandra Elnegaards ph.d.-afhandling ”Symptoms in the general population – determinants for healthcare seeking” forsvares fredag den 13. oktober 2017 kl. 14.00 i Auditoriet, Winsløwparken 25, 5000 Odense C.

Læs mere om resultaterne her.

Forundres du ind imellem over noget i din praksis? Send dit spørgsmål eller din projektide til lektor og kvalitetskonsulent Marianne Rosendal: mrosendal@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 28.09.2017