Skip to main content

Forskningsenheden for Almen Praksis

Forskningsenheden bidrager til forbedring og udvikling af sundheden med særligt fokus på indsatsen i og omkring almen praksis