Skip to main content
DACIDE - Danish Civil Defense

Publikationer og events

Publikationer:

Marie Cronqvist, Rosanna Farbøl and Casper Sylvest (eds) (2022), Cold War Civil Defence in Western Europe: Sociotechnical imaginaries of preparedness and survival (London: Palgrave), doi.org/10.1007/978-3-030-84281-9 – open access here.

Marie Cronqvist, Rosanna Farbøl and Casper Sylvest (2022), ‘Introduction: New paths in civil defence history’, in Cronqvist, Farbøl and Sylvest (eds), Cold War Civil Defence in Western Europe, 1-25.

Marie Cronqvist, Rosanna Farbøl and Casper Sylvest (2022), ‘Conclusion: Civil defence futures (re)imagined’, in Cronqvist, Farbøl and Sylvest (eds), Cold War Civil Defence in Western Europe, 233-247.

Rosanna Farbøl (2022), ‘Ruins of resilience: imaginaries and materiality imagineered and embedded in civil defence architecture’, in Cronqvist, Farbøl and Sylvest (eds), Cold War Civil Defence in Western Europe¸157-183.

Peter Bennesved & Casper Sylvest (2022), ‘Embedding Preparedness, Assigning Responsibility: The Role of Film in Sociotechnical Imaginaries of Civil Defence’, in Cronqvist, Farbøl and Sylvest (eds), Cold War Civil Defence in Western Europe, 103-28.

Casper Sylvest (2022) Atomfrygt [Nuclear Fear]. 100 Danmarkshistorier (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag).

Casper Sylvest (2021) ‘Pre-enacting the next war: the visual culture of Danish civil defence in the early nuclear age’, Cold War History DOI: 10.1080/14682745.2021.1874932

Rosanna Farbøl (2021) ‘‘Prepare or resist?: Cold War Civil Defence and Imaginaries of Nuclear War in Britain and Denmark in the 1980s’, Journal of Contemporary History, doi:10.1177/00220094211031996.

Rosanna Farbøl (2021), ‘Warfare or Welfare? Civil Defence and Emergency Planning in Danish Urban Welfare Architecture’, in Jonathan Hogg, Martin Dodge and Richard Brooks (eds), Cold War cities. Politics, Culture and Atomic Urbanism (London: Routledge), 201-216.

Casper Sylvest (2021) ’Levende billeder om dødsensalvorlige sager: Oplysningsfilmen i den tidlige atomalder’ [Moving images on grave matters: Information films the early nuclear age’], in Louise N. Kallestrup, Jesper M. Madsen and Klaus Petersen (eds) Krig, Rom og Cola (Odense: Syddansk Universitetsforlag), 69-84.

Rosanna Farbøl (2021), ‘Bomber og beskyttelsesrum’. Historisk Samfund for Århus Stift Årbog.

Rosanna Farbøl (2020, in print 2021) ‘Urban civil defence: Imagining, constructing and performing nuclear war in Aarhus’, Urban History, 48:4, 701-723 https://doi.org/10.1017/S0963926820000590.

 

Rosanna Farbøl (2020) ’Atomkrigens arkitektur. Velfærd og civilforsvar under den Kolde Krig’ [The architecture of nuclear war: Welfare and Civil Defence during the Cold War’], temp- tidsskrift for historie 21, 101-125.

Casper Sylvest (2020) ‘Kvinders medborgerskab i 1950’ernes atomalder: Civilforsvaret og Danske Kvinders Beredskab’ [Women’s Citizenship in Denmark during the Early Nuclear Age: Danish Civil Defence and Women’s Voluntary Services], Historisk Tidsskrift, 120:1, 79-112

 

Iben Bjørnsson, Rosanna Farbøl & Casper Sylvest (2020), ’Hvis krigen kommer. Forestillinger om fremtiden under den kolde krig’ [‘If the War Comes: Imagining the future during the Cold War’], Kulturstudier 11:1, 33-61, https://doi.org/10.7146/ks.v11i1.120780.

Casper Sylvest (2020) ‘Nuclear Fallout as Risk: Denmark and the Thermonuclear Revolution’, in J. Östling, N. Olsen and D.L. Heidenblad (eds.), Histories of Knowledge in Postwar Scandinavia: Actors, Arenas and Aspirations (London: Routledge, 2020), 21-38. Open access here: https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.4324/9781003019275/histories-knowledge-postwar-scandinavia-johan-%C3%B6stling-niklas-olsen-david-larsson-heidenblad

 Casper Sylvest (2018) ‘Atomfrygten og civilforsvaret’ [‘Nuclear Fear and Danish Civil Defence], temp – tidsskrift for historie, 16, 16-39.

Aske Hennelund Nielsen og Casper Sylvest (2018) ‘Billeder på den danske atomkulturs fødsel’ [‘Images of Early Danish Nuclear Culture’], in A. Magnussen, K. Sinclair and c. Sylvest (eds.) Visuel historie: Tilgange og eksempler  (Odense: University of Southern Denmark Press), 2018.

 

Public talks and media dissemination:

Rosanna Farbøl ”På opdagelse i Danmarks hemmelige atomberedskab”, interview, Ny Viden, 17.03.2020.

Rosanna Farbøl “Atombomberne over Danmark”, historical expert in documentary series, DR2 (Danish Broadcasting), Nov-Dec 2019

Casper Sylvest, ’Det danske civilforsvar under den kolde krig’, Odense Bunkermuseum, 29.04.2019

Rosanna Farbøl ’Da Aarhus forberedte sig på atomkrig: Civilforsvaret og den Kolde Krig’, Dokk1 Aarhus Stifts Historiske Samfund, November 2021.12.13

 

Paper presentations:

Rosanna Farbøl, ’Imagining the unimaginable. Knowing the unknowable. Building the unbuildable. Nuclear war and civil defence in Denmark during the Cold War’, Aarhus University, Centre for Science Studies, March 2021.

Rosanna Farbøl, ‘Civil Defence in the City: Urban planning and civil defence during the Cold War’, If war comes, Aalborg 6 May 2021.

Casper Sylvest, ‘The visual culture of civil defence, If war comes, Aalborg 6 May 2021

Casper Sylvest, ‘Danish Civil Defence during the Cold War’, Centre for Cold War History, University of Southern Denmark, 22 March 2021.

Rosanna Farbøl & Jonathan Hogg, ‘Nuclear Exchanges: forms of information exchange between Britain and Denmark in the Cold War era, 1950-1990’, Modern British Studies annual Conference, Birmingham 4 July 2019.

Rosanna Farbøl ’Atomar infrastruktur. Urbant civilforsvar i velfærdsstatens rum i Danmark under den kolde krig’ at TEKNIK- OCH VETENSKAPSHISTORISKA DAGAR 2019, Kiruna, Sweden, 28 March 2019.

Casper Sylvest, ‘Kvinders medborgerskab i 1950ernes atomalder: Civilforsvaret og Danske Kvinders Beredskab, paper presented at TEKNIK- OCH VETENSKAPSHISTORISKA DAGAR 2019, Kiruna, Sweden, 28 March 2019.

Rosanna Farbøl ‘Warfare or welfare? Imaginaries, architecture and culture in Danish civil defence during the Cold War’ at, HOTCUS Winter Symposium “Nuclear States, Science, Technology and American Society in the Atomic Age”, University of Lincoln, UK, 16 February 2019

Rosanna Farbøl ‘Urban space and Cold War History: Århus as a site of the imaginary nuclear war’ at Research Seminar Series, University of Liverpool, UK, 20 February 2019

Casper Sylvest, ‘Nuclear Fear and (Danish) Civil Defence during the Early Cold War’, at the War Studies in a Changing World Conference, University of Southern Denmark, 4-5 October 2018.

Rosanna Farbøl ’Kold krig og varm velfærd; Danish Historians’ Association, Søfartsmuseet, Helsingør, Denmark

 

Civilforsvaret i den tidlige atomalder

Film af Casper Sylvest

Se filmen her

Da Aarhus forberedte sig på atomkrig

Film af Rosanna Farbøl

Se filmen her

På opdagelse i Danmarks hemmelige atomberedskab

Rosanna Farbøl i Ny Viden om projektet

læs her

Sidst opdateret: 01.01.2023