Skip to main content
DACIDE - Danish Civil Defense

Atomalderen er ikke forbi. Når spændingerne stiger mellem kernevåbenstater som USA, Rusland og Nord-korea, stiger også interessen for atomkrigen og en sådan krigs konsekvenser.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Foto: Ib Hansen - Stadsarkivet i Aarhus

Danish Civil Defence: Cultures of Fear and Survival during the Cold War (DACIDE)