Skip to main content
DACIDE - Danish Civil Defense

Om DACIDE

Projektet Danish Civil Defence: Cultures of Fear and Survival during the Cold War (DACIDE) undersøger det danske civilforsvar, der bl.a. søgte at beskytte samfundet og borgerne mod et atomart ragnarok under Den Kolde Krig.

Med udgangspunkt i dansk koldkrigsforskning, der overvejende har fokuseret på beslutningstagere og diplomatiske forbindelser, og ved at gå i dialog med international forskning i atomkultur, studerer projektet hvordan dansk civilforsvar blev udviklet, konstrueret, legitimeret og kritiseret, og hvordan disse forhold afspejledes i beslutninger, pjecer, film, politiske tekster og bygninger.

Det anvendte perspektiv kombinerer et blik for politiske forhold med studiet af de fortællinger og forestillinger, der formede dansk hverdag og indretningen af det danske samfund. Projektets analytiske ramme er designet til at sætte den danske erfaring i internationalt perspektiv. Det opnås gennem et komparativt studie af vestlige civilforsvar.

Den offentlige interesse for civilforsvarshistorie betyder, at projektet rummer en særlig mulighed for at demonstrere relevansen af humanistisk forskning – den mulighed forfølges i projektets innovative formidlingsstrategi, der udover videnskabelig publikation indbefatter samarbejde med museer og danmarkshistorien.dk.

 

DACIDE er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond (DFF), Kultur og Kommunikation, som et såkaldt forskningsprojekt 1.

Projektet løber i perioden september 2018 til udgangen af december 2020. 

 

 

Sidst opdateret: 01.01.2023